Informatika eta Komunikazioak

Oinarrizko Lanbide Heziketa

Zertan datza?

 • Muntaia erabiltzeko materialak doitzea eta/edo datuak transmititzeko sistema mikroinformatikoak eta sareak mantentzea.

 • Sistema mikroinformatikoak eta gailu osagarriak muntatzeko operazio osagarriak muntatzea kalitate baldintzekin.

 • Sistema mikroinformatikoak mantentzeko operazio osagarriak egitea eta konpontzea, haien funtzionamendua bermatuz.

 • Sistemak, periferikoak eta kontsumigarriak biltzeko eta garraiatzeko operazioak egitea, segurtasun eta katalogazio irizpideei jarraituz.

 • Egiaztapenerako ohiko egiaztapenak egitea sistemak eta /edo instalazioak muntatzean eta mantentze-lanak egitean.

 • Datuen kableatua jartzeko kanalizazioak muntatzea kalitate eta segurtasun baldintzetan. Sareen kableatua jartzea teknika eta prozedura normalizatuak aplikatuz.

 • Sistema eragileak eta informazioa biltzeko gailuek emandako inguruko tresnak erabiltzea.

 • Testu prozesadorearen aplikazio ofimatikoak erabiltzea dokumentu sinpleak egiteko.

 • Norberaren ardurari dagozkion zereginak egitea, bai taldean bai bakarka, autonomiaz eta iniziatibaz, aldaketa teknologikoak edo antolamenduzkoak eragindako egoerei egokituz.

fp-basica-informatica-irun-mendibil
fp-basica-informattica-irun-mendibil

Nola matrikulatu!

OLH – Informatika eta Komunikazioak

Iraupena:

2000 ordu (2 ikasturte)

Hasteko betekizunak:

• Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzako lehen zikloa egina izatea edo, salbuespen gisa, Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzako 2. maila egina izatea.

• Irakasle taldeak gurasoei edo legezko tutoreei ikaslea Prestakuntza plan bateko ziklo batean hastea.

•15 urte beteak edukitzea edo hasitako urte naturalean betetzea, eta 17 urtetik gorakoa ez izatea hasteko unean edo hasitako urte naturalean.

irun-mendibil-fp-basica-informatica

Prestakuntza-plana

1. KURTSOA

 • Sistema eta osagai informatikoak muntatzea eta mantentzea (231h)
 • Datuak transmititzeko sareak instalatzea eta mantentzea (231h)
 • Komunikaio eta gizartea (165h)
 • Zientzia aplikatuak I (165h)
 • Tutoretza eta orientazioa I (33h)

2. KURTSOA

 • Ekipo elektrikoak eta elektronikoak (240h)
 • Komunikazioa eta gizartea II. (168h)
 • Operazio osagarriak konfiguraziorako eta erabilerarako. (165h)
 • Sistema operatiboak instalatzea eta konfiguratzea sistema mikroinformatikoetan  (120h)
 • Zientzia aplikatuak II (144h)
 • Tutoretza eta orientazioa II  (25h)
 • Lanetako prestakuntza eta orientazioa (53h)
 • Lantokiko prestakuntza – PRAKTIKAK (260h)

Bukatzen dudanean, zein lan egin ahalko dut?

 Sateliteen bidezko telebista hartzeko antenak muntatzaile laguntzaile.

• Ekipo telefoniko eta telegrafikoak instalatzaile eta konpontzaile laguntzailea.

• Komunikazio ekipo eta sistemen instalatzaile laguntzailea.

• Telefono instalazioetako instalatzaile-konpontzaile laguntzailea.

• Sistema mikroinformatikoen muntatzaile laguntzailea.

• Sistema informatikoen mantentzaile laguntzailea.

• Sistema informatikoen instalatzaile laguntzailea.

• Datuak transmititzeko sistemak instalatzaile laguntzailea.

 

Edo ikasten jarraitu ahal duzu:

Gradu ertaineko prestakuntza ziklo bat . Titulu honek lehentasuna edukiko du Elektrizitate, Elektronika, Informatika eta Komunikazioak, Fabrikatze mekanikoa, Instalazioa eta Mantentze-lanak, Energia eta Ura, Erauzketa Industriak, Itsas-arrantzakoak, Kimika, Ibilgailuen Garraioa eta Mantentze-lanak, Egurra, Altzariak eta Kortxoa, Eraikuntza eta Obra Zibila lanbide-familien gradu ertaineko titulu guztietan