Search Videos

No Items found.

User Videos

No Items found.

Player Embed

Video Category

No Items found.

KALITATE-POLITIKA

KALITATE-POLITIKA

 MISIOA

Gure irakaskuntza jarduera araututako hezkuntzaren alorrean eta ez araututakoan dago zuzenduta. Gure lana gure ikasleen eraketa integrala sustatzea da, hezkuntza, prestakuntza eta enplegagarritasun prozesuan lagunduz, gizartea hobetzeko modu hurbil eta profesionalean.

IKUSPEGI

Aurkeztu gizartea zerbitzu eta hezkuntza prozesuetan prestakuntza berritzailea izateko zentroa, elkartearen jardueretan ideia berritzaileak sartuz eta gizartearen zerbitzura zuzendutako produktuen presentzia handituz, lan segurtasuna eta berdintasuna hobetuz. eta ingurumena babestea eta kultura iraunkorra.

BALIOAK

ONGIZATEA

 • Zentroaren iraunkortasun ekonomikoa bilatzen dugun lana egitea, denboran zehar bere lana garatzen jarrai dezan
 • Pertsonen bizitza pertsonala, familiakoa eta lanekoa bateratzea saiatzea, zentroak zerbitzu gisa bermatuz.
 • Gure lana beti segurtasuna eta osasuna bilatzen eta beraien eta besteen bila garatuz.
 • Eraginkortasunez eta zorroztasunez baliabide materialak erabiltzea, ingurumena errespetatuz eta jendea, haien segurtasuna bermatuz, helburuak betetzeko kalitatearekin.
 • Arazoak etik eta gure ekintzetan zentzu etikoa erabiliz sortzen diren arazoak konpontzea aurreikustea.

IRAKASI ETA IKASTEN

 • Gure esperientzia pertsonala, portaera etikoa eta profesionala gure garapen profesionala, gure lankideek eta ikasleak ekarriz.

 • Denbora zehatza eta aktiboa eskaintzea, prestakuntza beharrak detektatzeko eta prestakuntza, entrega eta ebaluazio planak prestatzeko. Gure lana egitea, esaten duguna eta hori egiten duena, besteei eta geure buruari eragiten diena.

ZERBITZUA

 • Bezeroen eta gure erabiltzaileen eskaerak ezagutzea eta asetzea. Erreklamazioak eta kexak ekiditeko arazoak aurrez aurre, ahalik eta azkarren konponbidea eman. Gure helburuak lortzeko lanbide-harreman bat sustatzea. Zerbitzuarekiko poztasun mailako emaitza hoberenak bermatzea

TALDE-LANA

 • Jarrera positiboa eta dinamikoa hartzea lanarekiko, lankideekin eta ikasleekin elkarrekintzan, eta horrek inspiratzen du eta konfiantza giroa sortzen du.

 • Etengabe laguntzen duten taldeek beren helburuak betetzen dituzten.
 • Taldeko kideen artean komunikazio aktiboa sustatu eta mantentzea.
 • Interdiziplinazko taldeetan|ekipamenduetan lan egiten jakinez.
 • Bakoitzeko itxaropen altuekin eta gure, gure lagunengan eta, guztiek eta guztiek ezagutzera hel ditzatela eta gure heziketa-komunitatearen kideen|gorputz-adarren arrazoizko itxaropenak asetzera, ikasleengan batekin jokatuz.
 • Jarrera eta hezkuntza geure burua, guztiok eta guztien artean, gure mundua etxebizitza bizigarria bihurtzen dugu, orain eta etorkizunean ..
 • Gure lankideekin elkarlanean aritzea, errespetuz, konfiantzaz eta elkarrizketan oinarritutako elkarbizitza aberatsa garatuz, talde-lana zabaltzeko oinarri gisa, non guztiok beharrezkoak diren eta gure misioa, ikuspegia eta gure balioak konturatzen gara. zentroa.

LIDERGOA

 • Zentroaren hezkuntza proiektuaren arabera zehaztutako hezkuntza ikuspegi argi batekin jardutea.
 • Gure irakaskuntzaren betetzea|bahia kentzea behaketaren|oharraren bitartez ebaluatuz neurrira egindako bere ibilbideetako irakasleen kalitateari, coaching-ari eta ziurtasunen gogoetari lehentasuna emanez. irakasleen prestakuntza ikasleen beharrekin lotuz.

HASIERA

HASIERA

ZURE helburuetara  heltzen laguntzen dizugu 

  

Gure ibilbide hezigarriak eraman gaitu enpresetako jarduera profesionala osatzen duten profesionaltasun ziurtagirietako sail bat eta langileak izatera.

 

 

PRESTAKUNTZA IKASTAROAK

Eskolaratze Programa Osagarria

Oinarrizko Lanbide Heziketa

Erdi Mailako Lanbide Heziketa

Goi Mailako Lanbide Heziketa

 LANBIDE HEZIKETAKO PRESTAKUNTZA, AUTONOMOAK ETA LANGABEZIAK

LANBIDE

HOBETUZ

SEPE / FUNDAE

Harpidetu

Gurekin elkar zaitez

Bisita gaitzazu

Mendibil Prestakuntza Zentroa

Letxumborro 58 etorbidea.
20305 Irun

Ordutegia

Astelehenetik ostegunera:

8.00etatik 18: 00etara

Ostirala 08: 00etatik 15: 00etara

Deitu

943610610

BISITAK

POLÍTICA DE CALIDAD

POLÍTICA DE CALIDAD

MISIÓN

Nuestra actividad docente se dirige a alumnado tanto del ámbito de la enseñanza reglada como de la no reglada. Nuestra labor es favorecer la formación integral de nuestros alumnos/as, acompañando en el proceso educativo, formativo y de empleabilidad, de manera cercana y profesional para la mejora de la sociedad.

VISIÓN

Presentarnos ante la sociedad como un centro de formación innovador en servicios y en procesos educativos, introduciendo ideas innovadoras en las actividades de la asociación, así como aumentando nuestra presencia con productos dirigidos al servicio de la sociedad, potenciando la seguridad en el trabajo, la igualdad y la protección del medio ambiente y cultura sostenible.

VALORES

BIENESTAR

 • Realizando nuestro trabajo buscando la sostenibilidad económica del centro, para que pueda seguir desarrollando su labor a lo largo del tiempo.
 • Procurando la conciliación de la vida personal, familiar y laboral de las personas, garantizando los servicios como centro.
 • Desarrollando nuestro trabajo procurando siempre la seguridad y salud propia y de los/las demás.
 • Utilizando con eficiencia y rigor los recursos materiales, respetando el medio ambiente y de personas, garantizando su seguridad, para cumplir los objetivos con calidad.
 • Anticipándonos a la aparición de problemas y resolviendo en tiempo y forma los que surjan utilizando un sentido ético en todas nuestras actuaciones.

ENSEÑAR Y APRENDER

 • Contribuyendo desde nuestra experiencia personal con un comportamiento ético y profesional al desarrollo profesional nuestro, de nuestros compañeros/as y alumnado.
 • Dedicando el tiempo preciso y de manera activa, para la detección de necesidades formativas y la elaboración de planes de formación, impartición y evaluación. Realizando nuestro trabajo siendo conscientes de que lo que decimos y hacemos repercute en los y las demás y en nosotros mismos.

SERVICIO

 • Conociendo y satisfaciendo las demandas de los clientes y nuestros usuarios. Anticipándonos a los problemas para evitar reclamaciones y quejas, dar solución de la mejor manera y lo más rápido posible. Fomentando una relación profesional de cara a la consecución de nuestros objetivos. Garantizando unos resultados óptimos en cuanto a satisfacción con el servicio

TRABAJO EN EQUIPO

 • Adoptando una actitud dinámica y positiva ante el trabajo, de interacción con los/las compañeros/as y alumnado, que inspire y cree un ambiente de confianza.
 • Contribuir activamente a que los equipos cumplan sus objetivos.
 • Fomentando y manteniendo una comunicación activa entre los miembros del equipo.
 • Sabiendo trabajar en equipos interdisciplinares.
 • Actuando con altas expectativas en cada uno y una de nosotras, en nuestros compañeros y compañeras y en el alumnado, para que todos y
 • todas lleguemos a conocer y satisfacer las expectativas razonables de los miembros de nuestra comunidad educativa.
 • Comportándonos y educándonos de forma que entre todos y todas hagamos de nuestro mundo un hogar habitable, ahora y en el futuro…
 • Colaborando con nuestros compañeros y compañeras, desarrollando una convivencia enriquecedora desde el respeto, la confianza y el diálogo, como base para desplegar un trabajo en equipo, donde todos y todas seamos necesarias y desde el que hagamos realidad la misión, visión y valores de nuestro Centro.

LIDERAZGO

 • Actuando con una visión clara de la educación concretados en el proyecto educativo de centro.
 • Priorizando la calidad del profesorado en sus itinerarios personalizados evaluando nuestro desempeño docente mediante la observación, el coaching y la reflexión de las evidencias. vinculando la formación del profesorado a las necesidades del alumnado.

Legezko oharra

Legezko oharra

1.Webgune honen jabearen identitatea:

Informazioaren Gizartearen eta Merkataritza Elektronikoko Zerbitzuen uztailaren 11ko 34/2002 Legea betez, jakinarazten dizugu www.apmendibil.eus jabea:

Gizarte arrazoia:

ASOZIAZIO PEDAGOGIKOA MENDIBIL-a

C.I.F. nº:

CIF G-20432118

Helbidea:

Letxunborro hiribidea 58-behea, 20305 Irun, Gipuzkoa

Telefonoa:

943 610610

Helbide elektronikoa:

info@apmendibil.eus

Erregistro-datuak:

Asoziazio-erregistroa  AS/G/03604/1992

 1. Web gune hau erabiltzeko baldintza orokorrak

Web orri honetara sartuz gero, “Erabiltzaile” izaera hartzen duzu, eta horrek berekin dakar berariaz eta erresalburik gabe onartzen dituzula www.apmendibil.eus webean argitaratuta dauden baldintza orokorrak, webean sartzen zaren unean. Beraz, Erabiltzaileak irakurri egin beharko ditu erabiltzeko baldintza orokor hauek, web honen bidez ematen diren zerbitzuetara sartu eta, hala bada, zerbitzu horiek erabili nahi diren bakoitzean, zeren aldatu baitaitezke baldintzak.

Alde horretatik, www.hazlan.com webean sartzen den, nabigatzen duen, erabiltzen duen edo garatzen diren jarduera doakoetan nahiz kostubidezkoetan parte hartzen duen pertsona da “Erabiltzailea”.

 

2.1. Xedea eta aplikazio-eremua

Erabilera-baldintza orokor hauek arautzen dute www.apmendibil.eus webera sartzea, nabigatzea eta erabiltzea, eta baita bertako edukiak (hala nola, testuak, grafikoak, marrazkiak, diseinuak, kodeak, softwarea, argazkiak, musika, bideoak, soinuak, datu-baseak, irudiak, adierazpideak eta informazioak) erabiltzetik eratortzen diren erantzukizunak ere, eta, era berean, jabetza intelektualari eta industrialari buruz lege nazionalek eta nazioarteko itunek babesten duten beste edozein sorkuntza ere.

ASOZIAZIO PEDAGOGIKOA MENDIBIL-a enpresak baldintza bereziak ezarri ahal izango ditu zerbitzu espezifikoak erabiltzeko eta/edo kontratatzeko aplikatu daitezen; baldintza orokor hauek aplikazio osagarrikoak dira.

 

2.2. Zerbitzuetara sartzeko eta haiek erabiltzeko baldintzak

 1. Hasiera batean, libre eta dohainik sartu ahal da www.eus webera. Hala ere, zerbitzu eta eduki batzuen kasuan, gertatu liteke zerbitzua edo produktua aurretik kontratatu behar izatea, eta kasu horietan, horretarako sortutako baldintza bereziak aplikatuko dira. Baldintza horiek kontratatu aurretik jarriko ditu ASOZIAZIO PEDAGOGIKOA MENDIBIL-a enpresak zure eskura.
 2. Web gune honetan dauden zerbitzuak erabili nahi dituzten adingabeek bere gurasoen, tutoreen edo legezko ordezkarien baimena eskuratu beharko dute aurretik, eta horiek izango dira bere kargura dauden adingabeek egindako ekintzen erantzule bakarrak.
 3. Une oro, Erabiltzaileak legez erabili beharko ditu web honetako zerbitzuak, baldintza orokor hauen arabera, indarrean dagoen legearen arabera, eta moralaren eta ordena publikoaren arabera eta baita Interneten oro onartuta dauden jardunbideen arabera ere.
 4. Erabiltzaileak bermatu egin behar du web honetan izena emateko sartutako formularioen bidez emandako informazio osoa legezkoa, benetakoa, zehatza, egiazkoa eta eguneratua dela. Soilik Erabiltzailearen ardura izango da ASOZIAZIO PEDAGOGIKOA MENDIBIL-a enpresari berehala jakinaraztea emandako informazioan edozein aldaketa geratzen bada.
 5. Erabiltzaileak ezingo du honelakorik egin: birusik, programarik, makrorik edo edozein karaktere-sekuentzia sartu web honetako sistema informatikoak kaltetzeko edo aldatzeko asmoz; beste erabiltzaileak sartu daitezen oztopatu baliabide-kontsumo masiboaren bidez; web honetan sartutako datuak hartu publizitatea egiteko; web honetan jasotzen diren edukiak erreproduzitu, kopiatu, banatu, eraldatu edo hirugarrenen esku jarri; web honetan sartutako zerbitzuen bidez ekintzak egin jabetza intelektuala, sekretu industrialak, kontratu-konpromisoak, hirugarrenen ohorerako, irudirako eta intimitate pertsonalerako eskubideak kaltetzeko; lehia desleialezko eta publizitate bidegabezko ekintzak egin.
 6. apmendibil.eus webean zerbitzu bat erabiltzeko eta/edo kontratatzeko Erabiltzaileak erregistratu egin beharko balu, erabiltzailea izango da egiazko eta bidezko informazioa emateko erantzulea. Erregistratzearen ondorioz Erabiltzaileak pasahitz bat hartuko balu, konpromisoa hartzen du zerbitzu hauetara sartzeko pasahitz hori arduraz erabiltzeko eta sekretuan gordetzeko. Ondorioz, Erabiltzaileen erantzukizuna da ematen zaion edozein identifikatzaile eta/edo pasahitz egoki eta konfidentzialtasunez zaintzeko, eta konpromisoa hartzen dute hirugarrenei erabiltzen ez uzteko, dela aldi baterako dela iraunkortasunez, eta beste pertsona batzuei sartzen ere ez die utziko. Erabiltzailearen erantzukizuna izango da edozein hirugarrenek zerbitzuak zilegitasunik gabe erabiltzen badu horretako pasahitz bat erabilita Erabiltzaileak bidegabe erabili duelako edo galdu egin duelako. Bera pasahitzak lapurtu edo galduz gero edo baimenik gabe erabiliz gero, Erabiltzailearen erantzukizuna izango da berehala jakinaraztea da ASOZIAZIO PEDAGOGIKOA MENDIBIL-a enpresari, baliogabetu dezan. da ASOZIAZIO PEDAGOGIKOA MENDIBIL-a enpresak ez du inolako erantzukizunik izango baimendu gabeko hirugarrenek egiten dituzten ekintzen aurrean, Erabiltzaileak aipatutako jakinarazpen hori egiten ez duen bitartean.

 

3. Jabetza intelektualaren eta industrialaren eskubideak

 

ASOZIAZIO PEDAGOGIKOA MENDIBIL-a enpresa da www.apmendibil.eus weba osatzen duten elementu guztien jabetza intelektual eta industrialerako eskubideen titularra, marka, merkataritza-izena edo ikur bereizgarria barne. Bereziki eta mugatu gabe, egile-eskubideek babestuta daude diseinu grafikoa, iturri-kodea, logoak, testuak, grafikoak, ilustrazioak, argazkiak, soinuak eta web honetan jasotzen diren gainerako elementuak.

www.apmendibil.eus webean sartzeak edo bertan nabigatzeak ez du esanahi inondik inora ASOZIAZIO PEDAGOGIKOA MENDIBIL-a enpresak bere jabetza intelektual eta industrialerako eskubideei uko egiten dionik, edo Erabiltzaileari bere erabilera pertsonalerako eskualdatzen dizkionik edo lizentzia osoa edo partziala ematen dionik.

Horregatik Erabiltzaileak aitortu egiten du www.apmendibil.eus webeko edukiak, guztiak edo batzuk, ASOZIAZIO PEDAGOGIKOA MENDIBIL-a enpresaren berariazko idatzizko baimenik gabe erreproduzitzea, kopiatzea, banatzea, merkaturatzea, eraldatzea, berrerabiltzea, jendaurrean komunikatzea eta, oro har, edozein modutan ustiatzea, edozein prozeduraren bidez, enpresaren jabetza intelektual eta/edo industrialerako eskubideak urratzea dela.

Internet bidez www.apmendibil.eus webera borondatez transmititutako datu pertsonala ez den informazio oro (edozein oharpen, iradokizun, ideia, grafiko, …)  ASOZIAZIO PEDAGOGIKOA MENDIBIL-a enpresaren jabetzakoa bihurtuko da esklusiboki, eta enpresak eskubide mugagabeak izango ditu erabiltzeko, horregatik inongo  konpentsaziorik eman beharrik gabe haren edo beste inoren alde.

 

4. Erantzukizunen eta bermeen araubidea

 1. HAZLAN IRUN SL enpresak ez du bermatzen www.eus webean sartutako zerbitzuen edo informazioaren legezkotasunik, fidagarritasunik, baliagarritasunik, egiazkotasunik edo zehaztasunik. Beraz, ez du inolako erantzukizunik, zuzenik edo zeharkakorik, edozein izaeratako kalte edo galeren aurrean, Erabiltzaileak iruzurrez erabiltzeagatik edo bertan itxaropen-aukerak jartzeagatik eratorriak baldin badira.
 2. ASOZIAZIO PEDAGOGIKOA MENDIBIL-a enpresak deklaratzen du neurriak hartu dituela, bai teknikoak bai antolaketakoak, beren aukeren eta teknologiaren egoeraren barruan webak behar bezala funtzionatu dezan eta birusik eta horren osagai kaltegarririk egon ez dadin. Aldiz, ez du erantzukizunik honako hauetan: (a) www.eus webean jasotako eduki eta zerbitzuen jarraitutasun eta erabilgarritasunean; (b) eduki horietan akatsik ez egotean edo gerta litekeen edozein akats zuzentzean; (c) www.apmendibil.eus webean birusik eta/edo gainerako osagai kaltegarririk ez egotean; (d) hartu diren segurtasun-neurrien erasoezintasunean; (e) www.apmendibil.eus webeko segurtasun-sistemak urratzen dituen edozein pertsonak sortzen dituen kalte edo galeretan.
 3. Erabiltzailea izango da erantzule bakarra hirugarrenen aurrean, pertsonalki edo bere izenean www.eus webera bidaltzen duen edozein komunikazioagatik, eta baita web honetan jasotako eduki eta zerbitzuak bidegabe erabiltzeagatik ere.
 4. ASOZIAZIO PEDAGOGIKOA MENDIBIL-a enpresak eskubidea du www.eus weberako sarbidea aldi baterako eta abisatu gabe eteteko, noiz eta mantentzeko, konpontzeko, eguneratzeko edo hobetzeko eragiketak egin beha dituenean. Inguruabarrek aukera ematen dutenean, ASOZIAZIO PEDAGOGIKOA MENDIBIL-a enpresak garaiz argitaratuko du abisu bat bere webean, zerbitzuak eteteko aurreikusitako data adierazteko.
 5. apmendibil.eus webean beste web orrietarako loturak baldin badaude, ASOZIAZIO PEDAGOGIKOA MENDIBIL-a enpresak inongo erantzukizun ez duen beste web gune batzuetara eraman zaitzake; ez du erantzukizunik, ez baitu haren inolako kontrolik. Loturak izatearen helburua da Erabiltzaileari jakinaraztea badirela beste informazio-iturri batzuk, eta, horrenbestez, Erabiltzailea soilik bere erantzukizunpean sartzen da haien edukietara, eta haiek arautzen dituzten erabilera-baldintzetan.
 6. ASOZIAZIO PEDAGOGIKOA MENDIBIL-a ez da erantzule Erabiltzaileek bere webean sartuta dauden eduki eta zerbitzuek nola erabiltzen dituzten. Ondorioz, ez du bermatzen Erabiltzaileek aipatutako eduki eta zerbitzu horiekin egiten duten erabilera erabilera-baldintza orokor hauetara doitua denik, eta ezta behar bidez erabiltzen dituztenik ere.

 

5. Iraupena eta aldaketa

 1. ASOZIAZIO PEDAGOGIKOA MENDIBIL-a enpresak eskubidea du sartzeko baldintza orokor hauek osorik edo zati batean aldatzeko, eta www.eus webean argitaratuko ditu aldaketak. Era berean, aurretik abisatu gabe egin ahal izango ditu web gunean egoki iruditzen zaizkion aldaketak, eta aldatu, kendu edo gehitu ahal izango ditu bai ematen dituen eduki eta zerbitzuak bai horiek nola aurkeztuta edo kokatuta agertzen diren. Ondorioz, indarrean daudela ulertuko da Erabiltzailea www.apmendibil.eus webera sartzen den unean argitaratuta dauden baldintza orokorrak, eta, beraz, Erabiltzaileak irakurri egin beharko ditu aldizka erabilera-baldintza horiek.

Newsletter

[newsletter]

Política de cookies

En cumplimiento con lo dispuesto en el artículo 22.2 de la Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico, esta página web le informa, en esta sección, sobre la política de recogida y tratamiento de cookies.

¿Qué son las cookies?

Una cookie es un fichero que se descarga en su ordenador al acceder a determinadas páginas web. Las cookies permiten a una página web, entre otras cosas, almacenar y recuperar información sobre los hábitos de navegación de un usuario o de su equipo y, dependiendo de la información que contengan y de la forma en que utilice su equipo, pueden utilizarse para reconocer al usuario.

¿Qué tipos de cookies utiliza esta página web? 

Esta página web utiliza los siguientes tipos de cookies:

Cookies de análisis: Son aquéllas que bien tratadas por nosotros o por terceros, nos permiten cuantificar el número de usuarios y así realizar la medición y análisis estadístico de la utilización que hacen los usuarios del servicio ofertado. Para ello se analiza su navegación en nuestra página web con el fin de mejorar la oferta de productos o servicios que le ofrecemos.

Cookies técnicas: Son aquellas que permiten al usuario la navegación a través del área restringida y la utilización de sus diferentes funciones, como por ejemplo, llevar a cambio el proceso de compra de un artículo.

Cookies de personalización: Son aquellas que permiten al usuario acceder al servicio con algunas características de carácter general predefinidas en función de una serie de criterios en el terminal del usuario como por ejemplo serian el idioma o el tipo de navegador a través del cual se conecta al servicio.

Cookies publicitarias: Son aquéllas que, bien tratadas por esta web o por terceros, permiten gestionar de la forma más eficaz posible la oferta de los espacios publicitarios que hay en la página web, adecuando el contenido del anuncio al contenido del servicio solicitado o al uso que realice de nuestra página web. Para ello podemos analizar sus hábitos de navegación en Internet y podemos mostrarle publicidad relacionada con su perfil de navegación.

Cookies de publicidad comportamental: Son aquellas que permiten la gestión, de la forma más eficaz posible, de los espacios publicitarios que, en su caso, el editor haya incluido en una página web, aplicación o plataforma desde la que presta el servicio solicitado. Este tipo de cookies almacenan información del comportamiento de los visitantes obtenida a través de la observación continuada de sus hábitos de navegación, lo que permite desarrollar un perfil específico para mostrar avisos publicitarios en función del mismo.

Desactivar las cookies.

Puede usted permitir, bloquear o eliminar las cookies instaladas en su equipo mediante la configuración de las opciones del navegador instalado en su ordenador.

En la mayoría de los navegadores web se ofrece la posibilidad de permitir, bloquear o eliminar las cookies instaladas en su equipo.

A continuación puede acceder a la configuración de los navegadores webs más frecuentes para aceptar, instalar o desactivar las cookies:

Configurar cookies en Google Chrome

Configurar cookies en Microsoft Internet Explorer

Configurar cookies en Mozilla Firefox

Configurar cookies en Safari (Apple)

Cookies de terceros.

Esta página web utiliza servicios de terceros para recopilar información con fines estadísticos y de uso de la web. Se usan cookies de DoubleClick para mejorar la publicidad que se incluye en el sitio web. Son utilizadas para orientar la publicidad según el contenido que es relevante para un usuario, mejorando así la calidad de experiencia en el uso del mismo.

En concreto, usamos los servicios de Google Adsense y de Google Analytics para nuestras estadísticas y publicidad. Algunas cookies son esenciales para el funcionamiento del sitio, por ejemplo el buscador incorporado.

Nuestro sitio incluye otras funcionalidades proporcionadas por terceros. Usted puede fácilmente compartir el contenido en redes sociales como Facebook, Twitter o Google +, con los botones que hemos incluido a tal efecto.

Advertencia sobre eliminar cookies.

Usted puede eliminar y bloquear todas las cookies de este sitio, pero parte del sitio no funcionará o la calidad de la página web puede verse afectada.

Si tiene cualquier duda acerca de nuestra política de cookies, puede contactar con esta página web a través de nuestros canales de Contacto.

 


INFORMAZIOAREN ESKAERA

INFORMAZIOAREN ESKAERA

Hurrengo formularioa betetzen du eta zurekin harremanetan jarriko gara lehenbailehen

DEITURAK

INFORMAZIOARI BURUZ:

 Eskolaratze programa osagarria
 Oinarrizko lanbide heziketa
Enpleguaren prestakuntza
Otros

HARREMANA

HARREMANA

Hamarrena

ORDUTEGIA:

BULEGOA: Astelehenetik ostegunera 08: 00etatik 18: 00etara / Ostirala 08: 00etatik 15: 00etara

IRAKASLEA: Astelehenetik ostiralera, 08: 00etatik 15: 00etara

Zure eskura gaude

 +34 943 610 610

Onartu

11 + 7 =

SEPE/FUNDAE

SEPE / FUNDAE

Trebakuntza-zentroan Mendibil zu hezten jarraitzera animatzen dugu.Metalen sektorean edo merkataritzako sektoreko enpresa batean lanean ari bazara, ikastaro hauek zuretzat dira. Autonomoa eta/edo deskribatutako sektoreetako enpresaren baten kudeatzailea bazara, sar zaitezke ere. Anima zaitez! Eraketa hau ez da hobaria ematen, diruz lagunduta dago eta guztiz doakoa da. Dei iezaguzu eta edozein zalantza argituko dizugu.

SEKTORE METALA

 

GOI-TENTSIOKO AZPIEGITUREN ARAUDIA

KALIBRAZIOA, METROLOGIA ETA INSTRUMENTAZIOA INDUSTRIA-PROZESUETAN

 

 

 

AUTOMOBILEN OSAGAIAK: OINARRIAK

 

BANAKETA ELEKTRIKOKO SAREEN OPERAZIO ARAUAK

SINADURA ELEKTRONIKOA. TEKNOLOGIA BERRIAK KOMUNIKAZIOAN

DOMOTIKA ETA ETXE DIGITALA: TEKNOLOGIAK ETA NEGOZIO-EREDUAK

 

 

 

SEGURTASUN INFORMATIKOA ETA SINADURA DIGITALA.

 

INTERNET ETA GAILU MUGIKORRETARAKO APLIKAZIOEN GARAPENA

SEKTORE MERKATARITZA

SORTU ZURE LINEAKO DENDA

BANAKETA GLOBALERAKO SISTEMEN KUDEAKETA

SEGURTASUN INFORMATIKOAREN PLANGINTZA ENPRESAN

TEKNOLOGIAREN ERABILERA SALMENTAK EGITEKO ETA BEZEROEI ARRETA EMATEKO

DATU PERTSONALEN SEGURTASUNEKO BERRIKUNTZAK

DATU PERTSONALEN SEGURTASUNEKO BERRIKUNTZAK

ONLINE SALMENTA

ASP.NET PROGRAMAZIOA

BIG DATA

KOMUNIKAZIOAK AURKEZTEA KOMUNIKABIDEETAN

SEGURTASUN INFORMATIKOA ETA SINADURA DIGITALA

LORESAINTZA

LORE-DISEINUKO TEKNIKA OINARRIZKOAK

(gehiago…)

HOBETUZ

ZIURTAGIRI PROFESIONALEN KATALOGOAREKIN LOTUTAKO PRESTAKUNTZA

PRESTAKUNTZA% 100 HOBETUZ PERTSONENTZAT

Birziklatze profesionalerako prestakuntza.

 


JATETXEKO HORNIKUNTZA ETA MISE EN PLACE EGITEKO SISTEMAK

JATETXE-ARLOAN HIGIENEAREN ETA OSASUNAREN ARLOKO ARAUEN ETA BALDINTZEN APLIKAZIOA

BARAZKI ETA PERRETXIKOEN AURRETIAZKO ELABORAZIOA ETA KONTSERBAZIOA

ARRAINEZ, KRUSTAZEOZ ETA MOLUSKUZ EGINDAKO OINARRIZKO ELABORAZIOAK ETA FUNTSEZKO PLATERAK

HARAGIZ, HEGAZTIZ ETA EHIZAKIZ EGINDAKO OINARRIZKO ELABORAZIOAK ETA FUNTSEZKO PLATERAK

ILEAREN FORMA ALDI BATERAKO ALDATZEA

ESTETIKO TEKNIKO SENSORIAK

 

JATETXE-ARLOAN HIGIENEAREN ETA OSASUNAREN ARLOKO ARAUEN ETA BALDINTZEN APLIKAZIOA

 

BIZARRA ETA BIBOTEA ZAINTZEA

 

SUKALDARITZAKO LEHENGAIAK HORNITZEA

EGUNEKO MAKILLAJEA

 

 

MENDEKO PERTSONEI ETXEAN ELIKAGAIAK ETA TRATAMENDUAK EMATEA

LANBIDE

LANBIDE

 

 

IBILGAILUEN KARROZERIA MANTENTZEKO ERAGIKETA OSAGARRIAK

BUKATUTA

NEKAZARITZAKO JARDUERA OSAGARRIAK

HIGIENEKO, DEPILAZIOKO ETA MAKILLAJEKO ESTETIKA-ZERBITZUAK

LORADENDAKO JARDUERAK

ILE-APAINKETA

ESKU-OINEN ESTETIKA-ZAINKETAK

MINTEGI, LORATEGI ETA LORAZAINTZA-ZENTROETAKO JARDUERA OSAGARRIAK

BUKATUTA

ENPLEGURAKO PRESTAKUNTZA

Gure Ikastaroak

Langileei eta langabeei zuzenduta dago, lehiakortasun maila hobetzeko, ezagutzak eguneratu eta lan merkatuan sartzeko

Enpleguaren prestakuntza helburuak enpresen eta langile eta langabeen sustapenaren sustapena eta hedapena da, haien beharrei erantzuten dien prestakuntza eta ezagutzaren oinarrietako ekonomia garatzen laguntzen duena.

Langileek eta langabeek beren prestakuntza aukeratu dezakete  horretarako, hainbat erakunde ofizialek babestutako doako ikastaroak dituzte:

LANBIDE

Profesionalismoaren ziurtagiriak, batez ere, langabeei zuzenduta daude. Sarbide eskakizun desberdinekin 3 Ziurtagiri Profesionalen Maila daude.

 

HOBETUZ

Mendibil Prestakuntza Zentroan, Hobetuzek babestutako doako prestakuntza ikastaroak eskaintzen ditugu. Prestakuntza eskaintzeko bi modu daude: eskaintza aktiboa (katalogatu gabeko ikastaro laburrak) eta katalogo modularra (onartutako ziurtagiri profesionalak). Hobetuzko ikastaroak pertsona aktiboen eta langabeen eskura daude.

 

SEPE / FUNDAE

Gizarte-segurantzara kotizatzen dituzten enpresa guztiek, urteroko kreditua daukate eraketan bere enplegatuentzat edukitzeko. Eraketa egiten duen enpresak, dena edo hobarien bitartez gizarte-segurantzan inbertitutako diruko lekua berreskura dezake.

Lor ezazu zure profesionaltasun-ziurtagiria!

Mendibil Trebakuntza-Zentroak du profesionaltasun-ziurtagiri akreditatuko eskaintza zabala.

 INFORMAZIOA IKUSTEA  

GURE IKASTAROAK  2018 / 2019

COD IKASTAROA EGUNAK EGUNAK ORDUTEGIA SECCIÓN
TMVL0109

IBILGAILUEN KARROZERIEKO MANTENTZEN-LAN OSAGARRIAKROCERÍA

Astelehenetik ostiralera 8.30 – 13.30 20/12/2018  a 24/05/2019

LANBIDE

 

IMPP0208
 HIGIENEKO, DEPILAZIOKO ETA MAKILLAJEKO  ESTETIKA-ZERBITZUAK
Astelehenetik ostiralera 14.30 – 19.30 20/12/2018  a 24/05/2019

LANBIDE

Kontsultatu

IMPP0208 HIGIENEKO, DEPILAZIOKO ETA MAKILLAJEKO  ESTETIKA-ZERBITZUAK Kontsulta ezazu informazioa Iraila / Urria

LANBIDE

 

IMPQ0208 ILE-APAINKETA Astelehenetik ostiralera 15.00 – 20.00 29/01/2019 a 26/07/2019

LANBIDE

Kontsultatu

IMPQ0208 ILE-APAINKETA Kontsulta ezazu informazioa Iraila / Urria LANBIDE
AGAO0108 MINTEGI, LORATEGI ETA LORAZAINTZA-ZENTROETAKO JARDUERA OSAGARRIAK Astelehenetik ostiralera 9.00 – 14.00     Bukatuta LANBIDE
AGAO0108 MINTEGI, LORATEGI ETA LORAZAINTZA-ZENTROETAKO JARDUERA OSAGARRIAK Kontsulta ezazu informazioa Zzehazteko LANBIDE
AGAX020 NEKAZARITZAKO JARDUERA OSAGARRIAK Astelehenetik ostiralera 23/05/2019- 8/10/2019

LANBIDE

Kontsultatu

AGAJ0110 LORADENDAKO JARDUERAK Astelehenetik ostiralera 9.00 – 14.30 20/03/2019 a 19/07/2019 LANBIDE
TMVL0109 IBILGAILUEN KARROZERIA MANTENTZEKO ERAGIKETA OSAGARRIAK Astelehenetik ostiralera 8.30 a 13.30 6/05/2019 a 19/07/2019 LANBIDE
TMVL0109 IBILGAILUEN KARROZERIA MANTENTZEKO ERAGIKETA OSAGARRIAK Kontsulta ezazu informazioa Iraila / Urria LANBIDE
IMPP0108 ESKU-OINEN ESTETIKA-ZAINKETAK Astelehenetik ostiralera 14.00 -20.00 13/05/2019 a 18/07/2019 LANBIDE
UF0258 JATETXEKO HORNIKUNTZA ETA MISE EN PLACE EGITEKO SISTEMAK Astelehenetik ostiralera Ekaina Hobetuz
UF0259 BEZEROARI ZERBITZUA ETA ARRETA EMATEA JATETXEAN Larunbatak Uztaila Hobetuz
UF0063 BARAZKIEN ETA PERRETXIKOEN AURRETIAZKO PRESTAKETA ETA KONTSERBAZIOA Lunes a Mércoles 16.00 a 20.00 27/05/2019 a 26/06/2019 Hobetuz
UF0067 ARRAINEZ, KRUSTAZEOZ ETA MOLUSKUZ EGINDAKO OINARRIZKO ELABORAZIOAK ETA FUNTSEZKO PLATERAK Kontsulta ezazu informazioa Uztaila Hobetuz
UF0068 HARAGIZ, HEGAZTIZ ETA EHIZAKIZ EGINDAKO OINARRIZKO ELABORAZIOAK ETA FUNTSEZKO PLATERAK Astelehenetik asteazkenera 16.00 – 20.00 27/03/2019 a 22/05/2019 Hobetuz
UF0053 JATETXE-ARLOAN HIGIENEAREN ETA OSASUNAREN ARLOKO ARAUEN ETA BALDINTZEN APLIKAZIOA Kontsulta ezazu informazioa Uztaila Hobetuz
UF0054 SUKALDARITZAKO LEHENGAIAK HORNITZEA Kontsulta ezazu informazioa Uztaila Hobetuz
UF0120 MENDEKO PERTSONEI ETXEAN ELIKAGAIAK ETA TRATAMENDUAK EMATEA Kontsulta ezazu informazioa Ekaina Hobetuz
UF0121 MENDEKO PERTSONEN GAITASUN FISIKOAK HOBETZEA ETA HAIEI LEHEN LAGUNTZAK EMATEA ETXEAN Kontsulta ezazu informazioa Uztaila Hobetuz
UF0532 ILEAREN FORMA ALDI BATERAKO ALDATZEA Astelehena eta Asteazkena 16.00 a 20.00 13/02/2019 a 27/05/2019 Hobetuz
UF0535 BIZARRA ETA BIBOTEA ZAINTZEA Kontsulta ezazu informazioa Ekaina Hobetuz
MF0346 EGUN-MAKILLAJEA   Astelehenetik asteazkenera 16.30 – 19.30     Bukatuta Hobetuz
MF0346 EGUN-MAKILLAJEA Kontsulta ezazu informazioa Iraila / Urria Hobetuz
MF0790 DRAINATZE LINFATIKO ESTETIKO ESKUZKO ETA MEKANIKOA Kontsulta ezazu informazioa Iraila / Urria Hobetuz
MF0792 ESTETIKO TEKNIKO SENSORIAK Larunbatak 9.00 – 14.00 27/05/2019 a 13/07/2019 Hobetuz

SEKTORE METALA

ELEE026PO GOI-TENTSIOKO AZPIEGITUREN ARAUDIA   Kontsulta ezazu informazioa Teleprestakuntza SEPE / FUNDAE
FMEH001PO KALIBRAZIOA, METROLOGIA ETA INSTRUMENTAZIOA INDUSTRIA-PROZESUETAN On-line Teleprestakuntza SEPE / FUNDAE
TMVG014PO AUTOMOBILEN OSAGAIAK: OINARRIAK On-line Teleformación SEPE / FUNDAE
ELEW013PO ELEKTRIZITATEA BANATZEKO SAREETAN LAN EGITEKO ARAUAK On-line Teleprestakuntza SEPE / FUNDAE
ADGG025PO SINADURA ELEKTRONIKOA. TEKNOLOGIA BERRIAK KOMUNIKAZIOAN. Kontsulta ezazu informazioa Presentziala SEPE / FUNDAE
ELEE016PO DOMOTIKA ETA ETXE DIGITALA: TEKNOLOGIAK ETA NEGOZIO-EREDUAK Kontsulta ezazu informazioa Presentziala SEPE / FUNDAE
FCM026PO SEGURTASUN INFORMATIKOA ETA SINADURA DIGITALA. Kontsulta ezazu informazioa Presentziala SEPE / FUNDAE
IFCD017PO INTERNET ETA GAILU MUGIKORRETARAKO APLIKAZIOEN GARAPENA  Kontsulta ezazu informazioa Presentziala SEPE / FUNDAE
ADGD055PO

SORTU ZURE LINEAKO DENDA

 

On-line Teleprestakuntza SEPE / FUNDAE

MERKATARITZA SEKTOREA

COMT071PO TEKNOLOGIAREN ERABILERA SALMENTAK EGITEKO ETA BEZEROEI ARRETA EMATEKO On-line Teleformación SEPE / FUNDAE
COMT071PO LINEAKO SALMENTA On-line Teleprestakuntza SEPE / FUNDAE
COMM008PO KOMUNIKAZIOAK AURKEZTEA KOMUNIKABIDEETAN En línea Teleprestakuntza SEPE / Fondo
HOTT004PO BANAKETA GLOBALERAKO SISTEMEN KUDEAKETA Kontsulta ezazu informazioa Teleprestakuntza SEPE / FUNDAE
ADGD345PO  DATU PERTSONALEN SEGURTASUNEKO BERRIKUNTZAK Kontsulta ezazu informazioa Teleprestakuntza SEPE / FUNDAE

IFCD068PO

ASP.NET PROGRAMAZIOA

Kontsulta ezazu informazioa Presentziala SEPE / FUNDAE

IFCM026PO

SEGURTASUN INFORMATIKOA ETA SINADURA DIGITALA. Kontsulta ezazu informazioa Presentziala SEPE / FUNDAE
IFCT101PO SEGURTASUN INFORMATIKOAREN PLANGINTZA ENPRESAN Kontsulta ezazu informazioa Presentziala SEPE / FUNDAE
IFCT106PO EKIPOEN BABESA SAREAN Kontsulta ezazu informazioa Presentziala SEPE / FUNDAE
 IFCT106PO EKIPOEN BABESA SAREAN Kontsulta ezazu informazioa Teleprestakuntza SEPE / FUNDAE
IFCT128PO BIG DATA  Kontsulta ezazu informazioa Presentziala SEPE / FUNDAE
 IFCT135PO ZIBERSEGURTASUNA ERABILTZAILEENTZAT Kontsulta ezazu informazioa Teleprestakuntza SEPE / FUNDAE
AGAJ008PO BERRIKUNTZA LORE-DISEINUAN Kontsulta ezazu informazioa Presentziala SEPE / FUNDAE
AGAJ003PO LORE-DISEINUA Consulte información Presentziala SEPE / FUNDAE
AGAJ011PO CENTROS FLORALES – CENTROS Y RAMOS  Kontsulta ezazu informazioa Presentziala SEPE / FUNDAE
AGAJ011PO EZKONTZETARAKO KONPOSIZIOAK EGITEA Kontsulta ezazu informazioa Presentziala SEPE / FUNDAE
AGAJ012PO LORE-DISEINUKO TEKNIKA OINARRIZKOAK Kontsulta ezazu informazioa Presentziala SEPE / FUNDAE
AGAJ006PO LOREGINTZAKO LANAK PLANIFIKATZEA, DISEINATZEA ETA GARATZEA EKITALDI ASKOTARIKOETAN. Kontsulta ezazu informazioa Presentziala SEPE / FUNDAE

INTERSEKTORIALA   

IFCD018PO WEB-APLIKAZIOAK GARATZEA ASP.NET TEKNOLOGIA ERABILITA Kontsulta ezazu informazioa Presentziala SEPE / FUNDAE
IFCM026PO SEGURTASUN INFORMATIKOA ETA SINADURA DIGITALA Kontsulta ezazu informazioa Teleprestakuntza SEPE / FUNDAE
IFCT106PO EKIPOEN BABESA SAREAN Kontsulta ezazu informazioa Teleprestakuntza SEPE / FUNDAE

SEKTORE ADMINISTRAZIOA

ADGD 345 PO DATU PERTSONALEN SEGURTASUNEKO BERRIKUNTZAK Kontsulta ezazu informazioa Teleprestakuntza SEPE / FUNDAE
IFCT106PO EKIPOEN BABESA SAREAN Kontsulta ezazu informazioa Teleprestakuntza SEPE / FUNDAE

MERKATARITZA ETA MARKETINA

ADGD211PO POSIZIONAMENDUA BILATZAILEETAN Kontsulta ezazu informazioa Presentziala SEPE / FUNDAE
ADGG010PO MERKATARITZA ELEKTRONIKOA Kontsulta ezazu informazioa Presentziala SEPE / FUNDAE
ADGG035PO INTERNETEKO TRESNAK: MERKATARITZA ELEKTRONIKOA Kontsulta ezazu informazioa Presentziala SEPE / FUNDAE
ADGG075PO SOCIAL MEDIA MARKETING JARDUERA MERKATARITZAN Kontsulta ezazu informazioa Presentziala SEPE / FUNDAE
COML016PO STOCKAREN KUDEAKETA HOBETZEA ETA MERKATARITZAN DAKARTZAN ONURAK Kontsulta ezazu informazioa Presentziala SEPE / FUNDAE
COMM002PO BEZEROARI EMANDAKO ARRETA ETA ZERBITZUAREN KALITATEA Kontsulta ezazu informazioa Presentziala SEPE / FUNDAE
 COMM025PO INTERNETEKO MARKETIN-PLANEN OINARRIAK Kontsulta ezazu informazioa Presentziala SEPE / FUNDAE
COMM031PO LINEAKO MARKETINA: WEBGUNEAK DISEINATZEA ETA SUSTATZEA Kontsulta ezazu informazioa Presentziala SEPE / FUNDAE
COMM045PO OINARRIZKO MARKETINA KOMUNIKABIDE SOZIALETAN Kontsulta ezazu informazioa Presentziala SEPE / FUNDAE
COMM046PO MARKETIN-PLAN ZUZENA ETA BEZEROEN FIDELIZAZIOA Kontsulta ezazu informazioa Presentziala SEPE / FUNDAE
COMT052PO BEZEROEKIN KOMUNIKATZEKO TREBETASUNAK SALTZAILEENTZAT Kontsulta ezazu informazioa Presentziala SEPE / FUNDAE
COMT053PO SALTZEKO TREBETASUNAK Kontsulta ezazu informazioa Presentziala SEPE / FUNDAE
COMT054PO SALMENTETAN BEZEROARI ARRETA EMATEKO TREBETASUN SOZIALAK Kontsulta ezazu informazioa Presentziala SEPE / FUNDAE
COMT105PO LINEAKO SALMENTA Kontsulta ezazu informazioa Presentziala SEPE / FUNDAE

 BESTE ZERBITZUAK    

 IMPE003PO MANIKURA Kontsulta ezazu informazioa Presentziala SEPE / FUNDAE
IMPE005PO MAKILAJEA ETA EMAZTEGAIEN AHOLKULARITZA Kontsulta ezazu informazioa Presentziala SEPE / FUNDAE
IMPE016PO ESTETIKA ONKOLOGIKOA Kontsulta ezazu informazioa Presentziala SEPE / FUNDAE
IMPQ003PO EMAZTEGAIEN ILE-APAINKETA Kontsulta ezazu informazioa Presentziala SEPE / FUNDAE
IMPQ004PO ORRAZKERA BILDUAK Kontsulta ezazu informazioa Presentziala SEPE / FUNDAE
IMPQ007PO HANDIETAKO TEKNIKA BERRIAK Kontsulta ezazu informazioa Presentziala SEPE / FUNDAE
IMPQ008PO BARBER SHOP; BIDEAK ETA BANDA ETA BIGOTEAREN DISEINUAK Kontsulta ezazu informazioa Presentziala SEPE / FUNDAE
IMPQ009PO CORTE DE CABALLEROS; OLD SCHOOL Kontsulta ezazu informazioa Presentziala SEPE / FUNDAE
IMPQ010PO ILE-APAINDEGIARI APLIKATUTAKO TRICOLOGÍA Kontsulta ezazu informazioa Presentziala SEPE / FUNDAE
SSCB010PO LUDOTEKAK: ANTOLAMENDUA ETA ADINGABEKOEI ARRETA EMATEA Kontsulta ezazu informazioa Presentziala SEPE / FUNDAE
SSCG076PO GENERO-INDARKERIA Kontsulta ezazu informazioa Presentziala SEPE / FUNDAE
SSCI001PO HERIOTZAREN PROZESUAN LAGUNTZEA Kontsulta ezazu informazioa Presentziala SEPE / FUNDAE
IMPQ0208 ILE-APAINKETA Kontsulta ezazu informazioa Presentziala SEPE / FUNDAE
IMPP0108 ESKU-OINEN ESTETIKA-ZAINKETAK Kontsulta ezazu informazioa Presentziala SEPE / FUNDAE
IMPE0110 ESTETIKAKO MASAJEAK ETA ZENTZUMEN-TEKNIKA ELKARTUAK Kontsulta ezazu informazioa Presentziala SEPE / FUNDAE
IMPQ0108 ILE-APAINKETAKO ZERBITZU OSAGARRIAK Kontsulta ezazu informazioa Presentziala SEPE / FUNDAESEPE / FUNDAE
IMPP0208 HIGIENEKO, DEPILAZIOKO ETA MAKILLAJEKO ESTETIKA-ZERBITZUAK Kontsulta ezazu informazioa Presentziala SEPE / FUNDAE

HEZIKETA-SEKTOREA

IFCM004PO INTERNETEKO SEGURTASUN-ESPEZIALISTA Kontsulta ezazu informazioa Teleprestakuntza SEPE / FUNDAE
IFCM004PO INTERNETEKO SEGURTASUN-ESPEZIALISTA Kontsulta ezazu informazioa Presentziala SEPE / FUNDAE
ADGG0508 DATUAK ETA DOKUMENTUAK GRABATZEKO ETA TRATATZEKO ERAGIKETAK Kontsulta ezazu informazioa Presentziala SEPE / FUNDAE
SSCB0211 HAURREN ETA GAZTEEN AISIALDIKO JARDUEREN ZUZENDARITZA ETA KOORDINAZIOA Kontsulta ezazu informazioa Presentziala SEPE / FUNDAE
SSCE0110 ENPLEGURAKO LANBIDE-HEZIKETAKO IRAKASKUNTZA Kontsulta ezazu informazioa Presentziala SEPE / FUNDAE
ADGD081PO PROIEKTUEN DISEINUA, JARRAIPENA ETA EBALUAZIOA Kontsulta ezazu informazioa Presentziala SEPE / FUNDAE
ADGD128PO PROIEKTUEN KUDEAKETA Kontsulta ezazu informazioa Presentziala SEPE / FUNDAE
ADGD151PO LANTOKIAN KOMUNIKATZEKO ETA GATAZKAK KONPONTZEKO TREBETASUN SOZIALAK Kontsulta ezazu informazioa Presentziala SEPE / FUNDAE
ADGG072PO ENPRESAREN GIZARTE-ERANTZUKIZUNA Kontsulta ezazu informazioa Presentziala SEPE / FUNDAE
ELEE019PO PROGRAMAZIOA ETA ROBOTIKA IKASGELAN Kontsulta ezazu informazioa Presentziala SEPE / FUNDAE
FCOM01 ELIKAGAI-MANIPULATZAILEA Kontsulta ezazu informazioa Presentziala SEPE / FUNDAE
SSCE010PO TRESNA DIGITALEN ERABILERA HEZKUNTZA BERRIZTATZEKO Kontsulta ezazu informazioa Presentziala SEPE / FUNDAE
 SSCE049PO BLOGAK IRAKASKUNTZAN Kontsulta ezazu informazioa Presentziala SEPE / FUNDASEPE / FUNDAEE
SSCE114PO MOTIBAZIOA IKASGELAN Kontsulta ezazu informazioa Presentziala SEPE / FUNDAE
SSCE158PO IRAKASKUNTZA EMOZIONALA IRAKASKUNTZA Kontsulta ezazu informazioa Presentziala SEPE / FUNDAE

ENPRESETARAKO ZERBITZUAK

ADGD037PO KONTABILITATEA Kontsulta ezazu informazioa Presentziala SEPE / FUNDAE
ADGD113PO ENPRESEN KONTABILITATEA KUDEATZEA: CONTAPLUS Kontsulta ezazu informazioa Presentziala SEPE / FUNDAE
ADGD188PO NOMINAK Kontsulta ezazu informazioa Presentziala SEPE / FUNDAE
ADGD211PO POSIZIONAMENDUA BILATZAILEETAN Kontsulta ezazu informazioa Presentziala SEPE / FUNDAE
ADGD266PO GIZARTE-SEGURANTZAKO TRAMITEAK LINEAN EGITEA Kontsulta ezazu informazioa Presentziala SEPE / FUNDAE
ADGG010PO MERKATARITZA ELEKTRONIKOA Kontsulta ezazu informazioa Presentziala SEPE / FUNDAE
ADGG020PO EXCEL AURRERATUA Kontsulta ezazu informazioa Presentziala SEPE / FUNDAE

ADGG040PO

INTERNET, SARE SOZIALAK ETA GAILU DIGITALAK

Kontsulta ezazu informazioa Presentziala SEPE / FUNDAE

ADGG055PO

OFIMATIKA LAINOAN: GOOGLE DRIVE

Kontsulta ezazu informazioa Presentziala SEPE / FUNDAE

COMM002PO

BEZEROARI EMANDAKO ARRETA ETA ZERBITZUAREN KALITATEA

Kontsulta ezazu informazioa Presentziala SEPE / FUNDAE

IFCM007PO

GOOGLE ETA BERAREN APLIKAZIOAK

Kontsulta ezazu informazioa Presentziala SEPE / FUNDAE

IFCT057PO

INTERNET SEGURUA

Kontsulta ezazu informazioa Presentziala SEPE / FUNDAE

IFCT128PO

BIG DATA

Kontsulta ezazu informazioa Presentziala SEPE / FUNDAE

 

Hasteko prest?

Harremanetan jar bedi

Hazlan

Hazlan

Hazlan

 

Atelier

Arreta zerbitzuak

Garbiketa zerbitzuak

ATELIER

Atelierrak izaera profesionala du, eta etengabe hobetzeko bokazioa. Gure arropak artisau-erara egiten dira, eta banan-banan ikuskatzen dira, kalitate-kontrol zorrotzez. Horretarako, enpresa garrantzitsuak ditugu gure bezeroen artean, mugaren bi aldeetan, gure egiten jakitean konfiantza jartzen dutenak eta beren bildumak ekoizteko enkargua ematen digutenak.

ARRETA ZERBITZUAK

Hazlan izaera soziala duen enpresa bat da, eta Bidasoa Behereko hurbiltasun-zerbitzuen sektorean jarduten du. Garbiketako eta arreta soziosanitarioko zerbitzuak ematen ditugu Irunen eta Hondarribian, baina bat Errenterian, Oiartzunen eta Donostialdean ere.

Pertsonentzako eta haien garapen sozialerako arreta eta zerbitzua eskaintzen dugu.

GARBIKETA ZERBITZUAK

Gure giza-taldea da gure enpresako aktiborik baliotsuena. Uste dugu haien prestakuntza eta lan-gaitasuna funtsezkoa dela betetzen dituzten zerbitzuak hobeto emateko. Gure langileen prestakuntza profesionalak abalatzen gaitu, eta gero eta bezero gehiagok jartzen dute konfiantza enpresaren egiten jakitean, eta gero eta gehiagok kontratatzen dituzte gure zerbitzuak.

Enpresak gure langileen diskrezio zorrotza ziurtatzen du. Pertsonalki emango dizugu arreta, eta zure neurrira egokitzen dugu aurrekontua. Arreta pertsonala ematen dizugu, eta zure beharretara egokitzen dugu zure aurrekontua. 

Pieza industrialeko egitea

Gure produkzio-jarduna kautxuzko piezei bizarra kentzean ardazten dugu, eta lan-munduratzean ta gizarteratzean ahalegin pribatu eta publikoak biltzeko eredu bat gara. Tailer propioa daukagu Irungo Belasko auzoan. Pieza industrialei bizarra kentzea. Kautxuzko piezak egiteko prozesuetan sortzen diren bizarrak eta ezpurutasunak edo bezeroak nahi dituen piezako beste material batzuk kentzean espezializatuta gaude, horrela pieza- eta angelu-mota desberdinetarako konfiguratzeko aukera sortuz.

Anaka Haur EsKola

Anaka Haur EsKola

Anaka Haur EsKola

2005ean proiektu berri bati ekin zitzaion Elkartearentzako berria zen eremu batean –Haur Hezkuntzaren sektorean– ANAKA HAUR ESKOLA irekita.

ANAKA HAUR ESKOLA Eusko Jaurlaritzako Hezkuntza Sailak baimendutako ikastetxe pribatu bat gara eta 0 eta 3 urte bitarteko umeei zuzentzen zaie eta haien hizkuntza prozesuan laguntzeko eskaintza egiten dugu.

IRUNGO ANAKA AUZOAN gaude, pribilegiozko ingurune batean, hainbat parke hurbil ditugula.

BIZIPEN ESKOLA; umeei zuzenduta garatzen dugun prestakuntza modeloan gaitasun sozialak, afektiboak, kognitiboak, fisikoak eta intelektualak garatzen ditugu.

Gaur egun, proiektu hori guztiz finkatuta dago, eta kalitatearekin eta etengabe hobetzeko espirituarekin dugun konpromisoaren isla da.

¡Ir a Anaka Haur Eskola!

Guri iristea

HELBIDEA

Misionero Lekuona Kalea, 30, 20301 Irun, Gipuzkoa

Telefonoa

Ukituz egotea

Aretoen Alokairua

Aretoen Alokairua

ARETOEN ALOKAIRUA

Mendibil Prestakuntza Zentroaren helburuen artean dago, besteak beste, eskualdeko gainerako zentroekin kolaboratzea, eta hori da aretoak alokatzeko zerbitzua eskaintzeko arrazoietako bat.

Gure aretoak erabiltzeko aukera ematen dizugu.

Gure instalazioak erabilera anitzekoak eta handiak direnez gero, baldintza onetan eskatutako beharretara egokitua eskaini dezakegu zerbitzu hori.

Tamaina guztietako gelak

Irakaskuntzarako ezin hobeto ekipatutako, girotutako eta klimatizatutako gela dauzkagu, eta behar diren bitarteko guztiak: proiektagailuak, ordenagailuak, pantailak, etab.

Gure helburua da zu ezertaz kezkatzea prestakuntza jardunaldiren bat edo ikastaroren bat egin behar duzunean.

Ikasleei prestakuntza onena eskaini ahal izateko instalazio modernoenak dauzkagu.

 Zerbitzu onena eskaini nahi dugunez gero, gure instalazio guztiak ondo egokituta daude desgaitasunen bat duten pertsonentzako ere.

Guk bitarteko guztiak eskaintzen dizkizugu, eta gunea zure beharren arabera itxuratzen dugu (“U” gelak, HITZALDI MOTAKOAK, TALDE TXIKIAK…)

Edertasun zerbitzuak

Edertasun zerbitzuak

Edertasun zerbitzuak

Ongi etorri gure zentroan

GOZATU GURE EDERTASUN ZERBITZUAK

Estetika-Zerbitzuak

 

Aurpegi eta gorputz masajeak; 1/2 ordu edo 1 ordu
Oxigenox aurpegiko tratamendua
Manikura eta pedikuroa; parafinaren tratamenduak
Gorputzaren esfoliantea + gazura reafirmantearekiko masajea
Aurpegi garbiketa, hidratazioa, kolageno beloa, nutrizioa, etc.
Makillaje soziala gau eta egun
Aurpegiko higiene
Emakumezko ea gizonezkoen depilazioa* argizari beroa eta epelarekin

*Depilazio ondorengo anpoila aukeran.

Ile-apainketa zerbitzua

Eskuko lehorgailua
Metxak gorroarekin
Ruloen markagileak
Metxak ile motzean
Gizonezko eta emakumezko ile mozketa
Kolore-ekorketa
Tintua eta orrazketa
Keratina-tratamendua
Erlaxatu
Berroreka
Gaztetu
Leheneratzea

PREZIOAK

 • Eskuko lehorgailua —  
 • Ile-mozketa 6 €Tratamiento facial oxigenox
 • Ile koloratzaile+Orraztea12 €
 • Frantziako manikura — 4 €
 • Masajea ordu 1 — 15 
 • Oxigeno aurpegiko tratamendua — 12 €

 

ZERBITZUAK

ZERBITZUAK

Zerbitzuak

Zentroak hainbat zerbitzu eskaintzen ditu

Aretoen Alokairua

Mendibil Prestakuntza Zentroaren helburuen artean dago, besteak beste, eskualdeko gainerako zentroekin kolaboratzea, eta hori da aretoak alokatzeko zerbitzua eskaintzeko arrazoietako bat.

 Estetika Zerbitzuak

Bizitza osasungarriko filosofia zure bizimoduan osatzea proposatzen dizugu. Ez soilik kanpotik zaintzea garrantzitsua dela dakigu; zure gorputza barrutik ere mimatzea beharrezkoa da ongizate fisiko osoa integrala lortzeko.

Ile-Apaindegi Zerbitzuak

Zerbitzu mota guztiak eta ile-apainketa oinarrizko tratamenduak, hala nola mozketa, garbiketa, kolorazioa eta estetika.

Anaka Haur Eskola

ANAKA HAUR ESKOLA Eusko Jaurlaritzako Hezkuntza Sailak baimendutako ikastetxe pribatu bat gara eta 0 eta 3 urte bitarteko umeei zuzentzen zaie eta haien hizkuntza prozesuan laguntzeko eskaintza egiten dugu.

Hazlan

2014an sortua, Hazlan Irun SL Irunen sortu den ekonomia sozialeko lehenengo enpresa da lau jarduera-lerro dituena: “Joskintza-tailerra”, “Hurbiltasunezko Zerbitzuak”, “Garbiketa-zerbitzuak” eta “Kalitate-tailerra”. Gipuzkoa osoan ematen ditugu zerbitzuak, kalitatearen, profesionaltasunaren eta malgutasunaren aldeko apustu garbia eginez.

IRUDI PERTSONALAREN ETA KORPORATIBOAREN AHOLKULARITZA

IRUDI PERTSONALAREN ETA KORPORATIBOAREN AHOLKULARITZA

 

¿EN QUÉ CONSISTE?

Cualificar al estudiante en todas aquellas competencias necesarias para ejercer la profesión. El alumno adquiere una completa formación en Imagen Personal y Corporativa para poder desempeñar tareas como; elaboración del protocolo de trabajo del asesor de cosméticos y perfumes, determinación de cosméticos para la piel, elaboración de propuestas personalizadas de tratamientos cosméticos, establecimiento de pautas para el asesoramiento en la compra de cosméticos, elaboración de documentación para la asesoría de imagen, elaboración de propuestas personalizadas de asesoría de imagen, etc.

Mediante el ciclo formativo de grado superior en Asesoría de Imagen personas y Corporativa, pretendemos capacitar al estudiante con los conocimientos necesarios para poder incorporarse al mundo laboral mediante una titulación superior y ejercer un trabajo cualificado.

IRAUPENA

2000 Ordu

PRESTAKUNTZA-PLANA

1.KURTSOA

 • Kosmetika aholkularitza (132 h)
 • Irudi integralaren diseinua (165 h)
 • Jantzi eta osagarrien estilismoa (231 h)
 • Ile-apainketako aholkularitza (165h)
 • Lan prestakuntza eta orientazioa (99 h)

2.KURTSOA

 • Ekitaldien protokolo eta antolakuntza (100 h)
 • Erabilera sozialak (100 h)
 • Komunikazio-trebetasunak (100 h)
 • Irudi korporatiboa ( 100 h)
 • Zuzendaritza eta komertzilizazioa (100 h)
 • Irudi pertsonaleko eta korporatiboko aholkularitza proiektua (50 h)
IRTEERA PROFESIONALAK

Honako gaitasun eta trebetasun hauek bereganatzen dituzte:

 • Kosmetikoetako eta lurrinetako aholkulariaren lan-protokoloa prestatzea
 • Giza-anatomia, -fisiologia eta -patologia, estetika integralera aplikatua
 • Azalerako kosmetikoak erabakitzea
 • Eranskin korneoetarako kosmetikoak erabakitzea
 • Tratamendu kosmetikoen proposamen pertsonalizatuak prestatzea
 • Jarraibideak ezartzea kosmetikoen erosketan aholkatzeko
 • Irudi-aholkularitzarako dokumentazioa prestatzea
 • Irudi-aholkularitzako proposamen pertsonalizatuak prestatzea
INFORMAZIOA ESKATZEA

Informazio gehiago nahi baduzu, gure fitxa betetzen du eta zurekin harremanetan jarriko gara.

Estilismoa eta ile-apaindegia

ESTILISMOA ETA ILE-APAINDEGIA

 

DURACIÓN

2000 Horas

IRAUPENA

2000 ordu

PROGRAMA

Prestakuntza-plana

1.GO KURTSOA

 • Dermotrikologia (132h)
 • Baliabide teknikoak eta kosmetikoak  (165h)
 • Ile- Tratamenduak (165h)
 • Ile- apainketa prozedurak eta teknikak (330h)
 • Prozesu fisiologikoak eta higienekoak irudi pertsonalean (99h)
 • Lan- prestakuntza eta orientazioa (99h)
 1. KURTSOA
 • Ikus-entzunezko produkzioetarako eta modako orrazkerak (120h)
 • Estilismoa ile- apainketan (140h)
 • Irudiaren azterketa (60h)
 • Zuzendaritza eta komertzializazioa (100h)
 • Zaintza berezietako ile- apainketa (80h)
 • Estilismo proeiktua eta ile- apainketako zuzendaritza (50h)
 • Ingeles teknikoa (40h)
 • Enpresa eta ekimen ekintzaileaa (60h)
 • Lantokietako prestakuntza – PRAKTIKAK (360h)
IRTEERA PROFESIONALAK

Honako lanbide hauek bete ditzakezu:

 • Zuzendari teknikoa ile- apainketako enpresetan
 • Ile- apainketako zuzendari tekniko artistikoa ikus- entzunezko produkzioetan, eszenikoetan eta modakoetan
 • Estilista
 • Espezialista ile- protesi eta ileordeetan
 • Ile- zaintzetan aditua, behar bereziak dituzten bezeroekin
 • Ile- analisietan teknikaria
 • Ile- apaintzaile espezialista
 • Irudi-aholkularia
INFORMAZIOA ESKATZEA

Informazio gehiago nahi baduzu, gure fitxa betetzen du eta zurekin harremanetan jarriko gara.

ESTETIKA ETA EDERGINTZA (ESKAINTZA PARTZIALA)

Estética y Belleza (Oferta Parcial)

 

¿EN QUÉ CONSISTE?

Cualificar al estudiante en todas aquellas competencias necesarias para ejercer la profesión. El alumno adquiere una completa formación en Imagen Personal y Corporativa para poder desempeñar tareas como; elaboración del protocolo de trabajo del asesor de cosméticos y perfumes, determinación de cosméticos para la piel, elaboración de propuestas personalizadas de tratamientos cosméticos, establecimiento de pautas para el asesoramiento en la compra de cosméticos, elaboración de documentación para la asesoría de imagen, elaboración de propuestas personalizadas de asesoría de imagen, etc.

Mediante el ciclo formativo de grado superior en Asesoría de Imagen personas y Corporativa, pretendemos capacitar al estudiante con los conocimientos necesarios para poder incorporarse al mundo laboral mediante una titulación superior y ejercer un trabajo cualificado.

IRAUPENA

2000 ordu. 2 urte eskola.

IKASIKO DUZU
 • Estetika kabinako jarduerak.
 • Analisi estetikoa
 • Estetikarako cosmetología eta edertasuna
 • Depilazio mekanikoa eta biloa dekolorazioa
 • Enpresa eta ekimen laborala.
 • Gorputzeko irudia eta ohitura osasungarriak.
 • Ingeles teknikoa
 • Marketina eta irudi pertsonaleko salmenta.
 • Lurrindegia eta kosmetika naturala.
 • Aurpegiko eta gorputzaren higieneko teknikak.
 • Azazkal artifizialeko teknikak

 

 

PROGRAMA

Prestakuntza-plana

 • Aurpegiko eta gorputzeko higiene-teknikak (231 h)
 • Depilazio mekanikoa eta ile koloregabetzea (165 h)
 • Eskuetako eta oinetako estetika (132 h)
 • Analisi estetikoa (99 h)
 • Gorputz-irudia eta ohitura osasungarriak  (99 h)
 • Estetikarako eta edergintzarako kosmetologia (132 h)
 • Irudi pertsonaleko marketina eta salmenta (99 h)
 • Ingeles teknikoa (33 h)
 • Makillajea (147 h)
 • Azazkal artifizialeko teknikak (84 h)
 • Estetika-kabinako jarduerak (147 h)
 • Lurrigintza eta kosmetika naturala (84 h)
 • Enpresen ekimen sortzailea (63h)
 • Lanerako prestakuntza eta orientazioa (105 h)
 • Lantokiko prestakuntza (praktikak) (260 h)
 
IRTEERA PROFESIONALAK

Honako lanbide hauek bete ditzakezu:

 • Makillatzailea
 • Azkazal artifizialen teknikaria
 • Manikura eta pedikurako teknikaria
 • Harreragilea estetikako enpresetan.
 • Ekipo kosmetikoen eta teknika estetikoen erakuslea
 • Agente komertziala sektoreko enpresetan
 •   Aholkularia/saltzailea lurrin-dendetan eta drogerietan.
INFORMAZIOA ESKATZEA

Informazio gehiago nahi baduzu, gure fitxa betetzen du eta zurekin harremanetan jarriko gara.

ILE-APAINKETA ETA KOSMETIKA

ILE-APAINKETA ETA KOSMETIKA

 

 

 

¿EN QUÉ CONSISTE?

Cualificar al estudiante en todas aquellas competencias necesarias para ejercer la profesión. El alumno adquiere una completa formación en Imagen Personal y Corporativa para poder desempeñar tareas como; elaboración del protocolo de trabajo del asesor de cosméticos y perfumes, determinación de cosméticos para la piel, elaboración de propuestas personalizadas de tratamientos cosméticos, establecimiento de pautas para el asesoramiento en la compra de cosméticos, elaboración de documentación para la asesoría de imagen, elaboración de propuestas personalizadas de asesoría de imagen, etc.

Mediante el ciclo formativo de grado superior en Asesoría de Imagen personas y Corporativa, pretendemos capacitar al estudiante con los conocimientos necesarios para poder incorporarse al mundo laboral mediante una titulación superior y ejercer un trabajo cualificado.

IRAUPENA:

2.000 ordu bi ikasturte akademikotan (azken ikasturtean, prestakuntza lantokietan).

IKASIKO DUZU

Analisi kapilarra

Ilearen era iraunkor aldaketa kanbioak

Kolorazio kapilarra

Ile apaindegirako kosmetika

Enpresa eta ekimen ekintzailea

Esku eta oinak estetika

Prestakuntza lantokian

Eraketa eta orientazio laborala.

Gorputzaren irudia eta ohitura abitu osasungarriak

Ingeles teknikoa

Marketina eta irudi pertsonaleko salmenta

Orrazkera eta bildutakoa.

Ile-apaindegia eta estilismo maskulinoa

Ilea mozteko teknikak

PROGRAMA

Prestakuntza-plana

1.KURTSOA

 • Orrazkerak eta orrazkera bilduak (198 h)
 • Ilea koloratzea (198 h)
 • Ile-apainketarako kosmetika (132 h)
 • Gizonen ile-apainketa eta estilismoa (99 h)
 • Ilearen analisia (99 h)
 • Eskuetako eta oinetako estetika (132 h)
 • Gorputz-irudia eta ohitura osasungarriak (99 h)
 • Ingeles teknikoa (33 h)

 

2.KURTSOA

 • Ile mozteko teknikak (189 h)
 • Ilearen forma aldaketa iraunkorrak (168 h)
 • Irudi pertsonaleko marketina eta salmenta (105 h)
 • Enpresen ekimen sortzailea (63h)
 • Lanerako prestakuntza eta orientazioa (105 h)
 • Lantokiko prestakuntza – PRAKTIKAK (380 h)
IRTEERA PROFESIONALAK

Honako lanbide hauek bete ditzakezu:

 • Ile-kolorazioko teknikaria
 • Ilearen itxura aldatzeko teknikaria
 • Ilea mozteko teknikaria
 • Ileordeko teknikaria
 •   Manikurako teknikaria
 • Sektoreko enpresetako teknikaria edo agente komertziala
 • Ile-apainketako enpresetako harreragilea
 • Ile-apainketako ekipoen, kosmetikoen eta tekniken erakuslea.
INFORMAZIOA ESKATZEA

Informazio gehiago nahi baduzu, gure fitxa betetzen du eta zurekin harremanetan jarriko gara.

Gradu ertaina lanbide heziketa

Gradu ertaina lanbide heziketa

FORMACIÓN PROFESIONAL GRADO MEDIO

Actualmente, se pueden cursar las siguientes especialidades

 

Peluquería y Cosmética Capilar

Estética y Belleza (Oferta Parcial)

¿QUÉ ES LA FORMACIÓN PROFESIONAL BÁSICA?

Los ciclos de Formación Profesional Básica (FP Básica) son estudios de una duración de 2 años académicos destinados a personas que no han finalizado la ESO y quieren proseguir sus estudios hacia a un campo de la Formación Profesional. Estos estudios forman parte de la educación obligatoria y gratuita.

¿A QUIÉN VA DIRIGIDO?

Dirigido a jóvenes que tengan el Graduado de la ESO, o aprobado el acceso a Grado Medio, es necesario tener 17 años.

Los ciclos formativos de grado medio (CFGM) son estudios profesionalizadores que te permiten adquirir las competencias técnicas necesarias para el desarrollo efectivo de una profesión.

 Al finalizar estos estudios se obtiene el título de Técnico en la correspondiente titulación.

ACCESO A LA FP GRADO MEDIO

PARA CURSAR UN CICLO FORMATIVO DE GRADO MEDIO SE NECESITA: Estar en posesión del título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria o de un nivel académico superior. Estar en posesión de un Título Profesional Básico (Formación Profesional Básica).

Requisitos de acceso al Grado Medio:

 • Estar en posesión del título de Enseñanza Secundaria Obligatoria E.S.O.
 • Estar en posesión del título de técnico o técnico auxiliar
 • 2º de B.U.P. (con hasta 2 asignaturas pendientes)
 • 2º curso del primer ciclo de REM
 • 3º curso de enseñanzas de Artes del plan de 63 o el 2º de comunes experimental
TITULACIÓN

Titulación oficial. 

Posibilidad de SUBVENCIÓN del 100% 

 ¡ Consúltenos!

SUKALDARITZA ETA ZAHARBERRITZEA

SUKALDARITZA ETA ZAHARBERRITZEA

 

¿EN QUÉ CONSISTE?

Cualificar al estudiante en todas aquellas competencias necesarias para ejercer la profesión. El alumno adquiere una completa formación en Imagen Personal y Corporativa para poder desempeñar tareas como; elaboración del protocolo de trabajo del asesor de cosméticos y perfumes, determinación de cosméticos para la piel, elaboración de propuestas personalizadas de tratamientos cosméticos, establecimiento de pautas para el asesoramiento en la compra de cosméticos, elaboración de documentación para la asesoría de imagen, elaboración de propuestas personalizadas de asesoría de imagen, etc.

Mediante el ciclo formativo de grado superior en Asesoría de Imagen personas y Corporativa, pretendemos capacitar al estudiante con los conocimientos necesarios para poder incorporarse al mundo laboral mediante una titulación superior y ejercer un trabajo cualificado.

IRAUPENA

2000 orduak. 2 urte irakaskuntza

IKASIKO DUZU

Prestatzea eta oinarrizko sukaldaritza-lantzeak aurkeztea.

Manipulatu, lehengaia egiteko.

Ekipamenduetako puntuan jartzea, erabilgarriak eta hornidura sukaldeko|sukaldaritzako berezkoak

PROGRAMA

PLAN HEZIGARRIA

LEHENIK

 • Pre-prozesatzeko oinarrizko teknikak
 • Bezeroarentzako zerbitzua
 • Sukaldaritza ekoizpeneko oinarrizko prozesuak
 • Komunikazioa eta gizartea I
 • Lehengaien kontratazioa eta kontserbazioa eta higiene manipulazioa
 • Zerbitzuko oinarrizko teknikak
 • Aplikatutako zientziak I
 • Tutoretza eta orientazioa I

BIGARREN

 • Komunikazioa eta gizartea II
 • Elikagai prestaketako oinarrizko prozesuak eta edariak
 • Prestaketa eta elkarteetarako materialetako eta cateringeko muntaketa
 • Aplikatutako zientziak II
 • Tutoretza eta orientazioa
 • Eraketa eta orientazio laborala
 • Prestakuntza lantokietan
IRTEERA PROFESIONALAK

Bukatzen duenean, Zereko lan egin ahal izango du?

 • Laguntzaile edo sukaldeko laguntzailea
 • Ekoizpen unitateak eta janari eta edarien zerbitzuko komisario laguntzailea
 • Laguntzailea edo aretoko|egongelako zerbitzari laguntzailea
 •  Laguntzailea edo bar-cafetería-ko zerbitzari laguntzailea
 • Laguntzailea edo bar-cafetería-ko zerbitzari laguntzailea
 • Laguntzaile edo sukaldeko laguntzailea, eskaintza errazak eta bizkorrak (tapak, plater konbinatuak, etab.) Eskaintza osatzen duten establezimenduetan.
 • Producción etako batasun ekonomatuko eta elikagai-zerbitzuko|komuneko laguntzailea eta edariak (Ekoizpen unitateak eta janari eta edarien zerbitzuko komisario laguntzailea)

Edo ikasten jarraitzea:

Gradu ertaineko ziklo hezigarria. Título hau lehentasuna Hostelería-etako eta Turismoko familia profesionaletako, Elikagaien Industrietako eta Irudi Pertsonaleko gradu ertaineko títulos guztietarako admisión-erako

INFORMAZIOA ESKATZEA

Informazio gehiago nahi baduzu, gure fitxa betetzen du eta zurekin harremanetan jarriko gara.

INFORMATIKA ETA KOMUNIKAZIOAK

INFORMATIKA ETA KOMUNIKAZIOAK

 

¿EN QUÉ CONSISTE?

Cualificar al estudiante en todas aquellas competencias necesarias para ejercer la profesión. El alumno adquiere una completa formación en Imagen Personal y Corporativa para poder desempeñar tareas como; elaboración del protocolo de trabajo del asesor de cosméticos y perfumes, determinación de cosméticos para la piel, elaboración de propuestas personalizadas de tratamientos cosméticos, establecimiento de pautas para el asesoramiento en la compra de cosméticos, elaboración de documentación para la asesoría de imagen, elaboración de propuestas personalizadas de asesoría de imagen, etc.

Mediante el ciclo formativo de grado superior en Asesoría de Imagen personas y Corporativa, pretendemos capacitar al estudiante con los conocimientos necesarios para poder incorporarse al mundo laboral mediante una titulación superior y ejercer un trabajo cualificado.

IRAUPENA

2000 orduak. 2 urte irakaskuntza

IKASIKO DUZU

Erremintak eta Softwarea beharrezko mantenurako osagaietako barneko hornikuntza.

Ekipamendu informatikoko konponketa eta garbiketa|garbitasun operazioak, taldeetako|ekipamenduetako puntuan jartzea, erabilgarriak eta informazioaren berezko erremintak.

PROGRAMA

PLAN HEZIGARRIA

LEHENIK

 • Instalazioa eta datu-transmisiorako sare mantenua (231 h)
 • Muntaketa eta sistemetako eta osagai informatikoetako mantenua (231h)
 • Komunikazioa eta gizartea I
 • Aplikatutako zientziak I
 • Tutoretza eta orientazioa I

BIGARREN

 • Ekipo elektriko eta elektronikoak
 • Komunikazioa eta gizartea II
 • Konfiguraziorako operazio laguntzaileak eta ustiapena
 • Instalazioa eta sistema mikroinformatikoetako sistema eragileetako konfigurazioa
 • Aplikatutako zientziak II
 • Eraketa eta orientazio laborala
 • Prestakuntza lantokietan
IRTEERA PROFESIONALAK

Bukatzen duenean, Zereko lan egin ahal izango du?

 • Hartzaile/ televisiónak satélites-a antena muntatzaile laguntzailea
 • Instalatzaile laguntzailea eta telefónicos-a taldeetako|ekipamenduetako eta telegráficos-etako konpontzailea
 • Ade Ekipamendu-instalatzaile laguntzailea eta comunicación-sistemak
 • Instalatzaile bizkorgarriko telefónicas-a instalazioetako laguntzailea
 • Mikroinformáticos sistema muntatzaile laguntzailea
 • Informáticos-a sistema mantenu laguntzailea
 • Sistema informatikoko instalatzaile laguntzailea
 • Datu transmisión-etarako sistema instalatzaile laguntzailea

Edo ikasten jarraitzea:

Gradu ertaineko ziklo hezigarria. Titulu honek familiako profesionalen gradu erdiko kalifikazio guztietan sartzeko aukera izango du:

Elektrizitatea eta Electrónica, Informática eta Komunikazioak,

Fabrikazio Mekanikoa, Instalazioa eta mantentzea,  Energia eta ura,  Erauzketa industriak, kimika, Garraio eta Ibilgailuen Mantentze lanak, Zura, Altzaria eta Kortxoa  eta  Eraikuntza eta Obra Zibila.

INFORMAZIOA ESKATZEA

Informazio gehiago nahi baduzu, gure fitxa betetzen du eta zurekin harremanetan jarriko gara.

ILEAPAINDEGIA

ILEAPAINDEGIA

 

¿EN QUÉ CONSISTE?

Cualificar al estudiante en todas aquellas competencias necesarias para ejercer la profesión. El alumno adquiere una completa formación en Imagen Personal y Corporativa para poder desempeñar tareas como; elaboración del protocolo de trabajo del asesor de cosméticos y perfumes, determinación de cosméticos para la piel, elaboración de propuestas personalizadas de tratamientos cosméticos, establecimiento de pautas para el asesoramiento en la compra de cosméticos, elaboración de documentación para la asesoría de imagen, elaboración de propuestas personalizadas de asesoría de imagen, etc.

Mediante el ciclo formativo de grado superior en Asesoría de Imagen personas y Corporativa, pretendemos capacitar al estudiante con los conocimientos necesarios para poder incorporarse al mundo laboral mediante una titulación superior y ejercer un trabajo cualificado.

IRAUPENA

2000 orduak. 2 urte irakaskuntza

IKASIKO DUZU

Ekipamenduak prestatzea.

Ilea eta larruazala garbitu eta baldintzatu.

Egin muntatzeak aldi baterako forma aldatzeko.

Aplikatu teknika eta ile kolorea.

PROGRAMA

PLAN HEZIGARRIA

LEHENIK

 • Oinarrizko estetika ilea zaintzeko (99h)
 • Ile-kolorea aldatzea(132h)
 • garbiketa eta ile-forma aldatzen da
 • Komunikazioa eta gizartea
 • Ingurune profesionalaren prestaketa
 • Makillajea 132
 • Zientzia aplikatuak I
 • Tutoretza eta orientazioa I

BIGARREN

 • Bezeroarentzako zerbitzua
 • Depilazio mekanikoa eta alferrikako biloaren dekolorazioa
 • Irudi aldaketa prozesuen hastapenak
 • Komunikazioa eta gizartea
 • Oinarrizko ile-ebaketa
 • Zientzia aplikatuak II
 • Tutoretza eta orientazioa II
 • Eraketa eta orientazio laborala
 • Prestakuntza lantokietan
IRTEERA PROFESIONALAK

Bukatzen duenean, Zereko lan egin ahal izango du?

 • Ile-apainketa laguntzailea
 • Manikura laguntzailea eta pedikuroa
 • Makillaje laguntzailea
 • Depilazio laguntzailea

Edo ikasten jarraitzea:

Gradu ertaineko ziklo hezigarria. Título hau lehentasuna Hostelería-etako eta Turismoko familia profesionaletako, Elikagaien Industrietako eta Irudi Pertsonaleko gradu ertaineko títulos guztietarako admisión-erako

INFORMAZIOA ESKATZEA

Informazio gehiago nahi baduzu, gure fitxa betetzen du eta zurekin harremanetan jarriko gara.

ZENTROA

ZENTROA

Ongi etorri Mendibil Prestakuntza Zentroan

Mendibil Prestakuntza Zentroa ezaugarri sozialetan oinarritutako kalitatezko hezkuntza proiektu bat eskainiz dago. Gure hezkuntza proiektua eta gure irakasleen oinarria hezkuntza pertsonalizatua, ikaslearen arreta indibidualizatua eta pertsonala dira. Badakigu modu horretan beharrezko ezagutza profesionala eta gizarte gaitasunak lan merkatuan sartzeko egokiak direla garatzea.

MENDIBIL PRESTAKUNTZA ZENTROA

Esperientzia zabala dugu gizarte-berme programak ematea, bai oinarrizkoak eta bai lanbide heziketarako eta lanbide heziketarako, etengabekoak eta etengabekoak, LANBIDE  eta HOBETUZ bezalako erakunde laguntzaileen zentroa. Gure filosofia, lan merkatua eskatzen duen beharretara etengabe egokitzeko nahia da.

Mendibil Elkartea Pedagogikoa 1992ko azaroan jaio zen, Bidasoako eskualdeko proiektu soziokulturalen garapena kudeatzeko eta garatzeko helburu nagusia.

2005ean, Haur Hezkuntzan hasi ginen bidaia Anaka Haur Eskola, haurrentzako eskola, Eusko Jaurlaritzaren hezkuntza sailak 0-3 urteko zikloari baimena emanez.

2011- 2012 ikasturtean, Eusko Jaurlaritzako Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa Sailak ikastetxe baimendu bihurtu gintuen prestakuntza arautua emateko; kasu honetan irudi pertsonalaren alorreko Erdi-mailako Lanbide Heziketarako. Honako espezialitateak eskaintzen ditugu: Ile-apainketa eta Kosmetika, eta Estetika eta Edergintza. Hurrengo ikasturte akademikoan, 2013-2014ean, baimena lortu genuen alor berean Goi-mailako Lanbide Heziketa emateko. Horrela, bada, espezialitate hauek eskaitzen ditugu: Ile- apainketako Estilismoa eta Zuzendaritza, eta Irudi Pertsonalaren eta Korporatiboaren aholkularitza.

Urte horretan bertan, Mendibil Prestakuntza- zentroen Estatuko Erregistroan izena eman zuen, hainbat Profesionaltasun Ziurtagiriak emateko gai bihurtuz.

Gure prestakuntza- ildoari jarraituz, 2014an, gure prestakuntza- eskaintzaren osagarri gisa, ikastaro pribatuak eskaintzen hasi ginen hainbat eremutan, ordura arte gure eskaintzak estaltzen ez zituen prestakuntza beharrei erantzuteko.

Kalitatea bermatzeko sistemari dagokionez dugun exijentziari erantzuteko, Mendibil Elkarte Pedagogikoak Aenor-ek ematen duen UNE-EN ISO 9001/2008 arauaren araberako Ziurtagiria dauka, urtez urte berritu dena 2000ko martxoaz geroztik.

Goi-mailako zikloa

Goi-mailako zikloa

GOI MAILAKO LANBIDE HEZIKETA

ESTILISMOA ETA ILE-APAINDEGIA

IRUDI AHOLKULARITZA PERTSONAL ETA KORPORATIBOA

¿QUÉ ES LA FORMACIÓN PROFESIONAL GRADO MEDIO?

Los ciclos formativos de grado medio se caracterizan por ofrecer una formación técnica que contempla la realización obligatoria de una Formación Práctica en Centros de Trabajo (FCT) para obtener el título. Los ciclos formativos de grado medio (CFGM) tienen una duración de 1 o 2 años.

ESKAKIZUNAK
 • Bachiller-eko titulua izatea.
 • Gradu Ertaineko Teknikari tituluaren edukitzean egotea.
 • Sarbide proba goiko graduko ziklo hezigarriak edo unibertsitaterako sarbide-proba 25 urtekoetara handiagotarako|zaharragotarako gainditzea.
 • Batxilergo materia guztiak gainditzea egiaztatzeko ziurtagiriko edukitzean egotea.
 • Prestakuntza-ikastaro espezifikoa heziketa-Administrazioak baimendutako zentro publiko edo pribatuetako goiko graduko zikloetarako sarbiderako gainditzea.

 

GRADUA GOIKO FP-erako SARBIDEA

FP Profesionala lortzeko hurrengo baldintzekin konplitu behar duzu:

1. Titulu hauetako bat izan:

 • Batxiler-Titulua.
 • Unibertsitate-titulua.
 • Edo Lanbide Heziketako Goiko Teknikariko edo Teknikari Trebeko Teknikari titulua.
 • Edo Lanbide Heziketako Goiko Teknikariko edo Teknikari Trebeko Teknikari titulua.
 • BUP-Titulua.
 1. Gainditzea:
 • Batxiler Esperimentaleko edozein modalitateren bigarren ikastaro ikasturtea.
 • COU-a edo PREU-a.
 • Goiko Graduko Ziklo Hezigarrietarako Sarbide-Proba.
 • Unibertsitatea zaharrago 25 urtekotarako sarbide-proba.
TITULUA
 • Goiko Graduko ziklo Hezigarriak, goiko heziketaren parte den Goiko Teknikariko titulura gidatzen duteneko
  • Oinarrizko Lanbide Heziketaren, Erdi Mailako edo Goi Mailako tituluen zikloaren bidez lortutako tituluak ofizialtasuna eta baliozko baliokidetasun maila nazional osoan nazioarte mailan dituzte, ikasketek autonomia erkidego batean egiten duten ala ez Hezkuntza eta Lanbide Heziketaren Ministerioaren esparruan

  Erdi mailako zikloa

  Erdi mailako zikloa

  GRADU ERTAINA LANBIDE HEZIKETA

  Gaur egun, hurrengo espezialitateak IKAS daitezke

   

  ILE-APAINKETA ETA KOSMETIKA

  ESTETIKA ETA EDERGINTZA (ESKAINTZA PARTZIALA

  ¿QUÉ ES LA FORMACIÓN PROFESIONAL BÁSICA?

  DBHko titulua duten edo gazteentzako sarbidea onartu duten gazteei zuzenduta dago, 17 urte behar izan behar dira.

  Gradu ertaineko (CFGM-etako) ziklo hezigarriak dira profesionalizadores-a beharrezko konpetentzia teknikoak lanbidearen garapen eraginkorrerako lortzea baimentzen dizuten ikerketak|estudioak|ikasketak.

  Ikasketa hauek bukatzerakoan Técnico-ko titulua titulu egokian lortzen da.

  NORI DOAN ZUZENDUTA?

  Dirigido a jóvenes que tengan el Graduado de la ESO, o aprobado el acceso a Grado Medio, es necesario tener 17 años.

  Los ciclos formativos de grado medio (CFGM) son estudios profesionalizadores que te permiten adquirir las competencias técnicas necesarias para el desarrollo efectivo de una profesión.

   Al finalizar estos estudios se obtiene el título de Técnico en la correspondiente titulación.

  GRADU ERTAINA PRESTAKUNTZARAKO SARBIDE PROFESIONALA

  IKASTURTEKO HIRI GRADUEN PRESTAKUNTZA Zikloa behar da: Nahitaezko Bigarren Hezkuntzan edo goiko maila akademikoko Graduado-ko tituluaren edukitzean egotea. Oinarrizko Titulu Profesionaleko (Oinarrizko Lanbide-Heziketako) edukitzean egotea.

  Gradu Ertainerako sarbideko baldintzak:

  • Nahitaezko Bigarren Hezkuntzako tituluaren edukitzean egotea E.S.O.
  • Teknikari-tituluaren edukitzean edo teknikari laguntzailearengan egotea
  • B.U.P-etako. (eta guzti 2 irakasgai pendienterekin)
  • Lehen REM-zikloaren 1.
  • 63ko planeko Arte-irakaskuntzetako 3. Ikasturtea edo komunen 2. Esperimentala.
  TITULUA

  Titulu ofiziala.

  Oinarrezko lanbide heziketa

  Oinarrezko lanbide heziketa

  OINARRIZKO LANBIDE HEZIKETA

  ILEAPAINDEGIA

  INFORMATIKA ETA KOMUNIKAZIOAK

  SUKALDARITZA ETA ZAHARBERRITZEA

  ¿QUÉ ES LA FORMACIÓN PROFESIONAL BÁSICA?

  Los ciclos de Formación Profesional Básica (FP Básica) son estudios de una duración de 2 años académicos destinados a personas que no han finalizado la ESO y quieren proseguir sus estudios hacia a un campo de la Formación Profesional. Estos estudios forman parte de la educación obligatoria y gratuita.

  NORI DOAN ZUZENDUTA?

  F.P. Oinarrizko baldintzak betetzeko beharrezkoak izango dira:

  • 15 eta 17 urte arteko adina.
  • DBHko hirugarren urtea amaitu edo, salbuespenez, bigarren urtean
  • Irakasle taldeak gurasoei, amei edo legezko tutoreei proposatu zaizkie Oinarrizko Lanbide Heziketako ziklo batean sartzeko.
  OINARRIZKO FP-erako SARBIDEA

  Basic FP sartzeko, honako baldintza hauek bete behar dituzu:

  • 15 urteko minimoa izatea (beteta edo haiek aurtengo urtean zehar betetzea) eta 17 urteak ez gainditzea.
  •  DBHko 3. maila amaitu. Salbuespenez sar zaitezke
  • 2. ESO bukatu baduzu.DBHko irakasle taldeko gomendio bat jaso, zure legezko tutoreen baimenarekin

   

  TITULUA

  Behin bi ikastaroak|ibilbideak|ikasturteak gaindituta, ikasleak Teknikari Profesionaleko titulua aukeratutako lan familiarengandik lortuko du Oinarrizkoa, horrela bezala, Prestakuntza Profesionaletako Nazio-Katalogoko Maila 1etako prestakuntza.

  Eskolaratze programa osagarria

  Eskolaratze programa osagarria

  Eskolaratze Programa Osagarria

  ¿EN QUÉ CONSISTE?

  Escolarización alternativa a nivel de Segundo Ciclo de Enseñanza Secundaria Obligatoria para adolescentes de 12 a 16 años. Se ofrece una atención muy personalizada o en grupos muy reducidos, aprendizaje en un entorno más flexible donde el aula es sustituida a menudo por el taller como lugar de aprendizaje.

  La escolarización en esta unidad prevé el regreso en el Centro de referencia si se han modificado las causas que generaron una escolarización alternativa. Implica una coordinación entre centros.

  NORI DOAN ZUZENDUTA?

  Eskolaratze Programa Osagarria 14 urtetikgorako eta 16 urtetikbeherakoikasleeizuzendutadago,

  eskolaraegokitzekoarazoakizanikikastetxeanbertanhartutakobestearreta-neurribatzuknahikoak izan ezdituzteneibegira.

  Programa hauegunerokoeskola testuingurutikkanpogaratzen da.

  ZERTAN DATZA PRESTAKUNTZA?

  Helburua du ikaslearenegokitzepertsonalean eta sozialeanlaguntzea eta, era berean, DerrigorrezkoBigarrenHezkuntzakooinarrizkohelburuetanaurreraegitea. Eskuzko eta lanaurrekojardueraksartzendira, motibagarri izan daitezen eta heziketa-edukiakikasteko.

  Jarduerahorienasmoaezlanbide-hastapenaizatea; horretarako, badaudebeste programa batzukhelburuhorieklortzekosortuak. Ikasleakjatorrikoikastetxekoaizatenjarraitzen du ondorioakademikoguztietarako: ikasturteanmatrikulatzea, ebaluazio-aktak. Hots, ikasleaberejatorrikoikastetxekoa da, eta ikastetxehorrekaurkezten du ikaslebat programa honetansartzekoproposamena, ebaluazio-prozesubateginondoren.

  PROGRAMA

  Programak Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzan ezarritako oinarrizko gaitasuna klortzea da.

  – Adierazpen eta komunikazio eremua: hizkuntza, matematika, kultura eta arte gaitasunak, informazioa prozesatzea eta gaitasun digitala.

  -Harremanen eta elkarrekin tzaeremua:

  mundu fisikoarekin ezagu pengaitasuna eta interakzioa, eta gizarte eta hiritargaitasuna.

  -Garapeneremua: autonomia eta ekimen pertsonala eta ikastenikastea.

  Areak 3 ataletan banatzen dira:

  • Lantegia: jarduera desberdinak egiten ditu Arotzeria.
  • Pintura, Elektrizitatea eta BaratzeaElektrizitatea eta Baratzea.
  • Oinarrizko LanbideHeziketa.
  • Tutoretza eta lanindibidualak.
  JARRAIPENA

  Era berean, ikasleareneskola-proiektua eta bere aprobetxamenduaren jarraipena eskolaratze-programa osagarriko arduradunak eta jatorriko ikastetxeko tutorea kegingo dute elkarlanean, jarraipen- eta ebaluazio-bilerenbidez.

  INFORMAZIOA ESKATZEA

  Informazio gehiago nahi baduzu, gure fitxa betetzen du eta zurekin harremanetan jarriko gara.

  HEZIKETA ZIKLOAK

  HEZIKETA ZIKLOAK

  Hezkuntza zikloak

  Diziplina desberdinen artean aukeratzen du eta ofizioetan hezten hasten da irteera profesional zabalekin.

  Hez zaitez eta aukera ezazu zure norabidea.

  R

  Prozesu integrala bezala heziketa

  R

  Eraikuntza pertsonaleko prozesua bezala ikasketa

  R

  Ikasle bakoitzaren beharrak irakastea

  R

  Interesa eta ingurune fisiko, sozial eta kulturalagatiko ikasleen jakin mina

  R

  Ikasleek elkarrekin bizitzeko modu eraiki eta modu aktiboan parte hartuko dute eskolaren bizitzan

  IREKITA GAUDE OSTIRALETARAKO ASTELEHENETAKO

  Gure helburua da etorkizuneko proiekzioa duten profesional arrakastatsuak izan daitezen, lan munduan sartzeko gaitasuna duten sektore produktiboak lortzeko, sektore produktibo gehienek etengabe aldatzen dituzten aldaketetara egokitzeko.

  Irakaskuntza-ikaskuntza prozesuan parte hartzea, lankidetza lana sustatuz, oinarrizko gaitasunak sustatu eta garatzen eta arlo guztietan autoikaskuntza errazten du.

  GURE IKASTAROAK

  Eskolaratze programa osagarria

  Mendibil Prestakuntza Zentroan, 14 urtetik gorako eta 16tik beherako nerabeak hartzen ditugu, zailtasun sozial bereziak eta/edo eskolara egokitzeko arazoak dituztenak. Ikaslearen egokitze pertsonalean eta sozialean laguntzeko helburua duen eskolaratze-programa dugu, era berean Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzako oinarrizko helburuak ere garatzen dituena. Gure programaren helburua da ikasleak motibatzea prestakuntza-ibilbide bat jar

  Oinarrizko Lanbide Heziketa

  Oinarrizko Lanbide Heziketako Zikloak (Oinarrizko Lanbide Heziketa) 2 ikasturte akademiko iraupena duten ESOak dira. DBHn bukatu ez diren pertsonei zuzendutakoak dira eta Lanbide Heziketaren arloan ikasketak jarraitzea nahi dute. Ikasketa hauek nahitaezko eta doako hezkuntzaren zati dira.

  Erdi-mailako zikloak

  Tarteko trebakuntza zikloak Lanbide Zentroen Prestakuntza Praktikoa (FCT) derrigorrez burutzeko prestakuntza teknikoa eskaintzen du, titulua lortzeko. Tarteko trebakuntza zikloak (CFGM) 1 edo 2 urte irauten dute.

  Goi-mailako zikloak

  Lortutako titulu ofiziala dagokion lanbideko teknikari edo goi mailakoteknikaria da. Goi mailako hezkuntza zikloak lan munduan sartzeko goi mailako goi mailako hezkuntza praktikoa bilatzen duten ikasleei zuzenduta daude.

  email

  harremana

  Baduzu edozein zalantza edo gu en kontsulta, ahal zara bidal ezazue formulario honetan zehar. Zutaz arduratzeaz poz-pozik egongo gara.

  KOLABORATZAILEAK

  KOLABORATZAILEAK

  ASOZIAZIO PEDAGOGIKOA MENDIBIL-A

  Organismoak, entitate eta laguntzen diegun enpresa, maila hezigarrira hainbat bai instituzional hainbeste dira.

  ENTITATE KOLABORATZAILEAK

   

  • ASOCIACIÓN DE TRABAJADORES DE INICIACIÓN PROFESIONAL DEL PAÍS VASCO
  • ASOCIACIONES DE INMIGRANTES
  • AYUNTAMIENTO DE IRUN
  • BERRITZEGUNE DE IRUN
  • BIDASO ACTIVA
  • CENTRO DE EDUCACIÓN PERMANENTE DE ADULTOS (CEPA IRUN – HONDARRIBIA)
  • CENTROS DE FORMACIÓN
  • EMPRESA DE LA COMARCA
  • GAZTELEKU MARTINDOZENA
  • GOBIERNO VASCO (Dpto. Eduación, política y cultura)
  • IRUDI BIZIAK
  • IRUN 2020
  • IRUN EKINTZAN
  • JUZGADO DE MENORES
  • LANBIDE
  • OFICINAS DE INFORMACION JUVENIL DE IRUN Y HONDARRIBIA
  • OSAKIDETZA
  • PISOS TUTELADOS DE EMANCIPACIÓN , DE INMIGRANTES Y DE URGENCIA
  • POLICÍA LOCAL
  • SERVICIO DE SALUD Y BIENESTAR SOCIAL
  • UNIVERSIDAD DEL PAÍS VASCO
  • HOBETUZ

     

  ENPRESAK

  ILEAPANDEGI ETA EDERTASUN ZENTROAK

  MARCIAL MUÑOZ MANZANEQUE SL.

  MACHIN ORTIZ CONCEPCION

  LARRAITZ ETXABURU KEXERETA Y OTRO CB

  RICCIO LASARTE SL.

  CIPRIAN HERRERA FAISVEL RONNY

  PELUQUERÍA IRYNA

  GUTIERREZ FELIPE SORAYA

  PELUQUERÍA Y ESTÉTICA RICCIO

  TERESA GAMERO GOMÉZ

  MARÍA DEL MAR NARVARTE RECARTE

  OLA-EVA 2001 SL.

  MARÍA CARMONA HERNANDEZ

  SOTO FERNANDEZ REGUERA, ROSA MARÍA

  CAPRICHO ESTÉTICA

  BEMSAAD ADADI ABDELKRIM

  LAURA RECALDE GONZÁLEZ

  GONZÁLEZ MANZANO,MARÍA GALA

  RASTRILLA ROJAS , MARÍA TERESA

  GARCÍA CLEMENTE, MARIA ROSA

  IMAGEN TOTAL

  LUPE ZUZUNDEGUI

  EDURNE
  ITZIAR FLORES CHAPARTEGUI

  STILO

  PELUQUERÍA RUMAX

  PELUQUERÍA ADATS

  K.E. ALBISTUR

  CARLOS AIZPURU Y OTRA C.A

  Sukaldaritza eta Zaharberritzea

  RESTAURANTE URALDE

  DOS

  RESTAURANTE ÚLTIMO PORTU

  QUEKAT IBARLESA SLU

  GAZTELUMENDI ANTXON SL

  RESTAURANTE LA JUANITA

  RESTAURANTE FÉLIX MANSO IBARLA

  RESTAURANTE BEKO ERROTA

  RESTAURANTE INAUSTI BERRI GOIERRI SL

  Tailerrak eta Karrozeria

  CARROCERÍAS TXUKUN SL

  CARROCERÍA BERMA

  CARROCERÍAS DIONI

  GARAJE INGLÉS SL

  Informatika eta Komunikazioa

  BIGUNTEK 2046 SL

  SAXAMODDING SL

  DISCONSU

  EUSKALTINTA

  EMAUS GIPUZKOA SLU

  Lorezaintza zentroak

  ENDANEA

  GUREAK BERDEA SL UNIPERSONAL

  JUAN BAUTISTA GARATE MIGUEL

  AÑAR LORAZAINTZA SL

  ALTZUBIKO LOREAK SL

  JARDINERIA 

  TECNATURA

  JOSE ANTONIO IRASTORZA BERROSPE

  INSTALAZIOAK

  INSTALAZIOAK

  INSTALAZIOAK

  Zentro Mendibil Heziketa Gunea dago Letxumborro de Irun Etorbidean, sarbide errazeko eta aparkaleku|aparkaldi-zona zabaleko zonan, kokatuta.

   

  Mendibil Prestakuntza Zentroa Irungo Letxumborro hiribidean dago. Erraz bertara daiteke, eta aparkatzeko gune zabala dauka.

  Eraikinak 1.400 m² baino gehiago ditu, eta erabilera anitzeko zenbait areto dauzka, hainbat prestakuntza-ekintza mota emateko. Zentroan egiten ditugun jardueretarako behar diren instalazioak eta materialak dauzkagu.

  • Ile-apainketako eta estetikako gelak. 200 m² baino gehiago ditugu, bi aretotan banatuta eta lan horiek egiteko instalazio eta material egokiz hornituta.
  • Joskintzako gelak. 125 m², jantziak egiteko, josteko, diseinatzeko eta patroitarako makineriaz hornituta, eta Showroom gela 1 ere bai.
  • Informatikako gelak. 164 m² honela banatuta: ofimatikako gela 1, informatikako gela 1 eta diseinu grafikoko gela 1, eta 30 ordenagailutik gora.
  • Erabilera anitzeko gelak. Erabilera anitzeko zenbait gela, prestakuntza bakoitzaren beharretara egokitzeko aukerarekin.

  Gainera, aretoak eta instalazioak alokatzeko zerbitzua ere eskaintzen dugu.

  HASIERA

  HASIERA

   Zure Helburuetara heltzen laguntzen dizugu

  Gure ibilbide hezigarriak eraman gaitu enpresetako jarduera profesionala osatzen duten profesionaltasun ziurtagirietako sail bat eta langileak izatera. 

  PRESTAKUNTZA IKASTAROAK

  Eskolaratze Programa Osagarria

  Oinarrizko Lanbide Heziketa

  Erdi Mailako Lanbide Heziketa

  Goi Mailako Lanbide Heziketa

  LANGILEEN, AUTOMOBIAREN ETA LANGABEZIENTZAKO LAGUNTZA SUSTENTZIONALAK

  LANBIDE

  HOBETUZ

  SEPE / FUNDAE

  Harpidetu

  Etorri gurekin

  Bisita gaitzazu

  Mendibil Prestakuntza Zentroa Letxumborro Avda 58 20305 Irun

  Dei iezaguzu

  943610610

  PROIEKTUAK

  LISTADO DE CURSOS

  COD Curso Días Horario Fechas Sección
  TMVL0109 OPERACIONES AUXILIARES DE MANTENIMIENTO DE CARROCERÍA DE VEHÍCULOS Lunes a Viernes Por determinar LANBIDE
  CP IMPP0208 SERVICIOS ESTÉTICOS DE HIGIENE, DEPILACIÓN Y MAQUILLAJE Lunes a Viernes Por determinar LANBIDE
  IMPQ0208 PELUQUERÍA Lunes a viernes Por determinar LANBIDE
  CP AGAO0108 ACTIVIDADES AUXILIARES EN VIVEROS, JARDINES Y CENTROS DE JARDINERÍA Lunes a Viernes Por determinar LANBIDE
  CP AGAX020 ACTIVIDADES AUXILIARES EN AGUICULTURA Lunes a Viernes Por determinar LANBIDE
  AGAJ0110 ACTIVIDADES DE FLORISTERÍA Lunes a Viernes Por determinar LANBIDE
  TMVL0109 OPERACIONES AUXILIARES DE MANTENIMIENTO DE CARROCERÍA DE VEHÍCULOS Lunes a Viernes Por determinar LANBIDE
  CP IMPP0108 CUIDADOS ESTÉTICOS DE MANOS Y PIES Martes y jueves De 02/05/2019 a 25/06/2019 LANBIDE
  UF0258 SISTEMAS DE APROVISIONAMIENTO Y MISE EN PLACE EN EL RESTAURANTE Lunes a Viernes De 02/05/2019 a 13/12/2019 Hobetuz
  UF0259 SERVICIO Y ATENCIÓN AL CLIENTE Sábados De 04/05/2019 a 08/06/2019 Hobetuz
  UF006 PREELABORACIÓN Y CONSERVACIÓN DE VEGETALES Y SETAS Lunes y Miércoles De 06/05/2019 a 05/06/2019 Hobetuz
  UF0067 ELABORACIÓN BÁSICAS Y PLATOS ELEMENTALES CON PESCADOS, CRUSTÁCEOS Y MOLUSCOS Lunes y miércoles De 06/05/2019 a 26/06/2019 Hobetuz
  UF0068 ELABORACIÓN BÁSICAS Y PLATOS ELEMENTALES CON CARNES, AVES, CAZA Lunes y Miércoles De 06/05/2019 a 26/06/2019 Hobetuz
  UF0053TS APLICACIÓN DE NORMAS Y CONDICIONES HIGIÉNICO-SANITARIAS EN RESTAURACIÓN Lunes y miércoles De 06/05/2019 a 29/05/2019 Hobetuz
  UF0054 APROVISIONAMIENTO DE MATERIAS PRIMAS EN COCINA Lunes y miércoles De 06/05/2019 a 27/06/2019 Hobetuz
  UF0120 ADMINISTRACIÓN DE ALIMENTOS Y TRATAMIENTOS A PERSONAS DEPENDIENTES EN EL DOMICILIO Martes y jueves De 07/05/2019 a 27/06/2019 Hobetuz
  UF0121 APROVISIONAMIENTO DE MATERIAS PRIMAS EN COCINA Lunes y miércoles De 08/05/2019 a 29/05/2019 Hobetuz
  UF0532 CAMBIOS DE FORMA TEMPORAL EN EL CABELLO Lunes y miércoles De 08/05/2019 a 17/06/2019 Hobetuz
  UF0535 CUIDADO DE BARBA Y BIGOTE Lunes y miércoles De 13/05/2019 a 19/06/2019 Hobetuz
  MF0344 CUIDADOS ESTÉTICOS BÁSICOS DE UÑAS Martes y jueves De 14/05/2019 a 20/06/2019 Hobetuz
  MF0346 MAQUILLAJE DE DÍA Martes y Jueves De 14/05/2019 a 30/05/2019 Hobetuz
  MF0790 DRENAJE LINFÁTICO ESTÉTICO MANUAL Y MECÁNICO  Martes y jueves De 14/05/2019 a 04/07/2019 Hobetuz
  MF0792 TÉCNICAS SENSORIALES ESTÉTICAS Lunes y jueves De 20/05/2019 a 13/06/2019 Hobetuz
  ELEE026PO NORMATIVA INFRAESTRUCTURAS ALTA TENSIÓN (SECTOR METAL) Lunes y miércoles De 20/05/2019 a 29/05/2019 SEPE/FUNDAE
  FMEH001PO CALIBRACIÓN, METROLOGÍA E INSTRUMENTACIÓN EN LOS PROCESOS INDUSTRIALES  (SECTOR METAL) Online De 28/05/2019 a 15/07/2019 SEPE/FUNDAE
  TMVG014PO ELEMENTOS DEL AUTOMÓVIL: FUNDAMENTOS (SECTOR METAL) Online De 28/05/2019 a 28/06/2019 SEPE/FUNDAE
  ELEW013PO NORMAS DE OPERACIÓN DE LAS REDES DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA   (SECTOR METAL) Lunes y miércoles De 03/06/2019 a 26/06/2019 SEPE/FUNDAE
  ADGD055PO CREA TU TIENDA ON-LINE  (SECTOR COMERCIO) Lunes y miércoles De 03/06/2019 a 26/06/2019 SEPE/FUNDAE
  COMT071PO TECNOLOGÍAS APLICADAS A LA VENTA Y ATENCIÓN AL CLIENTE   (SECTOR COMERCIO) Martes y jueves De 04/06/2019 a 27/06/2019 SEPE / Fondo
  COMT071PO VENTA ON-LINE  (SECTOR COMERCIO) Martes y Jueves De 04/06/2019 a 04/07/2019 SEPE / Fondo
  COMM008PO PRESENTACIÓN DE COMUNICACIONES EN LOS MEDIOS  (SECTOR COMERCIO) Lunes y miércoles De 17/06/2019 a 26/06/2019 SEPE / Fondo
  HOTT004PO GESTIÓN DE SISTEMAS DE DISTRIBUCIÓN GLOBAL   (SECTOR COMERCIO) Lunes a Viernes De 28/06/2019 a 30/10/2019 SEPE / Fondo

  SOLICITUD DE INFORMACIÓN

  SOLICITUD DE INFORMACIÓN

  Información sobre:

  Aceptar

  3 + 8 =

  PROYECTOS

  Estética y Belleza (Oferta Parcial)

  Estética y Belleza (Oferta Parcial)

   

  ¿EN QUÉ CONSISTE?

  Cualificar al estudiante en todas aquellas competencias necesarias para ejercer la profesión. El alumno adquiere una completa formación en Imagen Personal y Corporativa para poder desempeñar tareas como; elaboración del protocolo de trabajo del asesor de cosméticos y perfumes, determinación de cosméticos para la piel, elaboración de propuestas personalizadas de tratamientos cosméticos, establecimiento de pautas para el asesoramiento en la compra de cosméticos, elaboración de documentación para la asesoría de imagen, elaboración de propuestas personalizadas de asesoría de imagen, etc.

  Mediante el ciclo formativo de grado superior en Asesoría de Imagen personas y Corporativa, pretendemos capacitar al estudiante con los conocimientos necesarios para poder incorporarse al mundo laboral mediante una titulación superior y ejercer un trabajo cualificado.

  DURACIÓN

  2000 Horas. 2 Años lectívos

  APRENDERÁS
  • Actividades en cabina de estética.
  • Análisis estético.
  • Cosmetología para estética y belleza.
  • Depilación mecánica y decoloración del vello.
  • Empresa e iniciativa laboral.
  • Estética demanos y pies.
  • Formación y orientación laboral.
  • Imagen corporal y hábitos saludables.
  • Inglés técnico.
  • Maquillaje.
  • Marketing y venta en imagen personal.
  • Perfumería y cosmética natural.
  • Técnicas de higiene facial y corporal.
  • Técnicas de uñas artificiales

   

   

  PROGRAMA

  Plan formativo

  • Técnicas de higiene facial y corporal (231h)
  • Depilación mecánica y decoloración del vello (165h)
  • Estética de manos y pies (132h)
  • Análisis estético (99h)
  • Marketing y venta en Imagen personal (99h)
  • Imagen corporal y hábitos saludables (99h)
  • Inglés técnico (33h)
  • Cosmetología para estética y belleza (132h)
  • Maquillaje (147h)
  • Técnicas de uñas artificiales  (84h)
  • Actividades en cabina de estética (147h)
  • Perfumería y cosmética natural (84h)
  • Empresa e iniciativa emprendedora. (63h)
  • Formación y orientación laboral (105h)
  • Formación en centros de trabajo – PRÁCTICAS (380h)
   
  SALIDAS PROFESIONALES

  Las ocupaciones en las que puedes trabajar son:

   • Maquillador o maquilladora

   • Técnica o técnico en uñas artificiales

   • Técnica o técnico en manicura y pedicura

   • Recepcionista en empresas de estética

   • Demostradora o demostrador de equipos cosméticos y técnicas estéticas

   • Agente comercial en empresas del sector

   • Asesora/ vendedora en perfumerías y droguerías

  SOLICITAR INFORMACIÓN

  Si quieres más información, rellena nuestra ficha y nos pondremos en contacto contigo.

  Peluquería y Cosmética Capilar

  Peluquería y Cosmética Capilar

   

  ¿EN QUÉ CONSISTE?

  Cualificar al estudiante en todas aquellas competencias necesarias para ejercer la profesión. El alumno adquiere una completa formación en Imagen Personal y Corporativa para poder desempeñar tareas como; elaboración del protocolo de trabajo del asesor de cosméticos y perfumes, determinación de cosméticos para la piel, elaboración de propuestas personalizadas de tratamientos cosméticos, establecimiento de pautas para el asesoramiento en la compra de cosméticos, elaboración de documentación para la asesoría de imagen, elaboración de propuestas personalizadas de asesoría de imagen, etc.

  Mediante el ciclo formativo de grado superior en Asesoría de Imagen personas y Corporativa, pretendemos capacitar al estudiante con los conocimientos necesarios para poder incorporarse al mundo laboral mediante una titulación superior y ejercer un trabajo cualificado.

  DURACIÓN

  2000 Horas. 2 Años lectívos. Formación en Centro de trabajo en el último curso  

  APRENDERAS

  Analisis capilar.

  Cambios de forma permanente del cabello.

  Coloración capilar.

  Cosmética para peluquería.

  Empresa e iniciativa emprendedora.

  Estética de manos y pies.

  Formación en centro de trabajo.

  Formación y orientación laboral.

  Imagen corporal y hábitos saludables.

  Inglés técnico.

  Marketing y venta en imagen personal.

  Peinados y recogidos.

  Peluquería y estilismo masculino.

  Técnicas de corte del cabello.

  PROGRAMA

  Plan formativo

  PRIMERO

  • Peinados y recogidos (198h)
  • Tinte de cabello (198h)
  • Cosmética para peluquería (132h)
  • Peluquería y estilismo masculino (99h)
  • Análisis capilar (99h)
  • Estética de manos y pies (132h)
  • Imagen corporal y hábitos saludables (99h)
  • Inglés técnico (33h)

  SEGUNDO

  • Empresa e iniciativa emprendedora (63h)
  • Técnicas de corte de cabello (189h)
  • Cambios de forma permanente del cabello (168h)
  • Marketing y venta en imagen personal (105h)
  • Formación y orientación laboral (105h)
  • Formación en centros de trabajo – PRÁCTICAS (380h)
  SALIDAS PROFESIONALES

  Las ocupaciones en las que puedes trabajar son:

  • Técnico/a de coloraciones capilares
  • Técnico/a en cambios de forma del cabello
  • Técnico/a en corte de cabello
  • Técnico/a en posticería
  • Técnico/a en manicura
  • Técnico/a o agente comercial de empresas del sector
  • Recepcionista en empresas peluquería
  • Demostrador/ o de equipos, cosméticos y técnicas de peluquería

  SOLICITAR INFORMACIÓN

  Si quieres más información, rellena nuestra ficha y nos pondremos en contacto contigo.

  Cocina y Restauración

  Cocina y Restauración

   

  ¿EN QUÉ CONSISTE?

  Cualificar al estudiante en todas aquellas competencias necesarias para ejercer la profesión. El alumno adquiere una completa formación en Imagen Personal y Corporativa para poder desempeñar tareas como; elaboración del protocolo de trabajo del asesor de cosméticos y perfumes, determinación de cosméticos para la piel, elaboración de propuestas personalizadas de tratamientos cosméticos, establecimiento de pautas para el asesoramiento en la compra de cosméticos, elaboración de documentación para la asesoría de imagen, elaboración de propuestas personalizadas de asesoría de imagen, etc.

  Mediante el ciclo formativo de grado superior en Asesoría de Imagen personas y Corporativa, pretendemos capacitar al estudiante con los conocimientos necesarios para poder incorporarse al mundo laboral mediante una titulación superior y ejercer un trabajo cualificado.

  DURACIÓN

  2000 Horas. 2 Años lectívos. Presencial

  APRENDERÁS

  Preparar y presentar elaboraciones culinarías elementales.

  Manipular, pre-elaborar materias en crudo.

  Puesta a punto de equipos, útiles y menaje propios de la cocina.

  PROGRAMA

  Plan formativo

  PRIMERO

  • Técnicas elementales de preelaboración (132h)
  • Atención al cliente (66h)
  • Procesos básicos de producción culinaria (240h)
  • Comunicación y sociedad I. (165h)
  • Aprovisionamiento y conservación de materias primas e higiene en la manipulación(99h)
  • Técnicas elementales de servicio (165h)
  • Ciencias aplicadas I (165h)
  • Tutoría y orientación I (33h)

  SEGUNDO

  • Comunicación y sociedad II (168h)
  • Procesos básicos de preparación de alimentos y bebidas (165h)
  • Preparación y montaje de materiales para colectividades y catering (120h)
  • Ciencias aplicadas II (144h)
  • Tutoría y orientación II (25h)
  • Formación y orientación laboral (53h)
  • Formación en centros de trabajo – PRÁCTICAS (260h)
  SALIDAS PROFESIONALES

  Cuando acabe, ¿De qué podrá trabajar?

  • Ayudante o auxiliar de cocina

  • Ayudante de economato de unidades de producción y servicio de alimentos y bebidas

  • Auxiliar o ayudante de camarero en sala

  • Auxiliar o ayudante de camarero en bar-cafetería

  • Auxiliar o ayudante de barman

  • Auxiliar o ayudante de cocina en establecimientos donde la oferta esté compuesta por elaboraciones sencillas y rápidas (tapas, platos combinados, etc.)

  • Ayudante de economato de unidades de producción y servicio de alimentos y bebidas

  O seguir estudiando:

  Un ciclo formativo de grado medio. Este título tendrá preferencia para la admisión a todos los títulos de grado medio de las familias profesionales de Hostelería y Turismo, Industrias Alimentarias e Imagen Personal.

  SOLICITAR INFORMACIÓN

  Si quieres más información, rellena nuestra ficha y nos pondremos en contacto contigo.

  Informática y Comunicaciones

  INFORMÁTICA Y COMUNICACIONES

   

  ¿EN QUÉ CONSISTE?

  Cualificar al estudiante en todas aquellas competencias necesarias para ejercer la profesión. El alumno adquiere una completa formación en Imagen Personal y Corporativa para poder desempeñar tareas como; elaboración del protocolo de trabajo del asesor de cosméticos y perfumes, determinación de cosméticos para la piel, elaboración de propuestas personalizadas de tratamientos cosméticos, establecimiento de pautas para el asesoramiento en la compra de cosméticos, elaboración de documentación para la asesoría de imagen, elaboración de propuestas personalizadas de asesoría de imagen, etc.

  Mediante el ciclo formativo de grado superior en Asesoría de Imagen personas y Corporativa, pretendemos capacitar al estudiante con los conocimientos necesarios para poder incorporarse al mundo laboral mediante una titulación superior y ejercer un trabajo cualificado.

  DURACIÓN

  2000 Horas. 2 Años lectívos

  APRENDERÁS

  Aprovisionamiento interno de componentes para el mantenimiento de Herramientas y Software necesarios.

  Reparación de equipos informáticos y operaciones de limpieza, puesta a punto de equipos, útiles y herramientas propias de la información.

  PROGRAMA

  Plan formativo

  PRIMERO

  • Instalación y mantenimiento de redes para transmisión de datos (231h)
  • Montaje y mantenimiento de sistemas y componentes informáticos (231h)
  • Comunicación y sociedad I (165h)
  • Ciencias aplicadas I (165h)
  • Tutoría y orientación I (33h)

  SEGUNDO

  • Equipos eléctricos y electrónicos (240h)
  • Comunicación y sociedad II (168h)
  • Operaciones auxiliares para la configuración y la explotación (165h)
  • Instalación y configuración de sistemas operativos en sistemas microinformáticos (120h)
  • Ciencias aplicadas II (144h)
  • Tutoría y orientación II (25h)
  • Formación y orientación laboral (53h)
  • Formación en centros de trabajo – PRÁCTICAS (260h)
  SALIDAS PROFESIONALES

  Cuando acabe, ¿De qué podré trabajar?

  • Ayudante de montador de antenas receptoras/ televisión satélites
  • Ayudante de instalador y reparador de equipos telefónicos y telegráficos
  • Ayudante de instalador de equipos y sistemas de comunicación
  • Ayudante de instalador reparador de instalaciones telefónicas
  • Ayudante de montador de sistemas microinformáticos
  • Ayudante de mantenimiento de sistemas informáticos
  • Ayudante de instalador de sistemas informáticos
  • Ayudante de instalador de sistemas para transmisión de datos

  O seguir estudiando:

  Un ciclo formativo de grado medio (Este título tendrá preferencia para la admisión a todos los títulos de grado medio de las familias profesionales de Electricidad y Electrónica, Informática y Comunicaciones, Fabricación Mecánica, Instalación y Mantenimiento, Energía y Agua, Industrias Extractivas, Marítimo-Pesquera, Química, Transporte y Mantenimiento de Vehículos, Madera, Mueble y Corcho y Edificación y Obra Civil.

  SOLICITAR INFORMACIÓN

  Si quieres más información, rellena nuestra ficha y nos pondremos en contacto contigo.

  Peluquería

  PELUQUERÍA

   

  ¿EN QUÉ CONSISTE?

  Cualificar al estudiante en todas aquellas competencias necesarias para ejercer la profesión. El alumno adquiere una completa formación en Imagen Personal y Corporativa para poder desempeñar tareas como; elaboración del protocolo de trabajo del asesor de cosméticos y perfumes, determinación de cosméticos para la piel, elaboración de propuestas personalizadas de tratamientos cosméticos, establecimiento de pautas para el asesoramiento en la compra de cosméticos, elaboración de documentación para la asesoría de imagen, elaboración de propuestas personalizadas de asesoría de imagen, etc.

  Mediante el ciclo formativo de grado superior en Asesoría de Imagen personas y Corporativa, pretendemos capacitar al estudiante con los conocimientos necesarios para poder incorporarse al mundo laboral mediante una titulación superior y ejercer un trabajo cualificado.

  DURACIÓN

  2000 Horas. 2 Años lectívos

  APRENDERÁS

  Preparar los equipos.

  Lavar y acondicionar el cabello y cuero cabelludo.

  Realizar montajes para los cambios de forma temporales.

  Aplicar técnicas y decoloración del cabello.

  PROGRAMA

  Plan formativo

  PRIMERO
  •  Cuidados estéticos básicos de uñas (99h)
  • Cambio de color del cabello (132h)
  • Lavado y cambios de forma de cabello (165h)
  • Comunicación y sociedad I (165h)
  • Preparación del entorno profesional (99h)
  • Maquillaje (132h)
  • Ciencias aplicadas I (165h)
  • Tutoría y orientación I (33h)

  SEGUNDO

  • Atención al cliente (48h)
  • Depilación mecánica y decoloración del vello superfluo (96h)
  • Iniciación a los procesos de cambio de imagen (120h)
  • Comunicación y sociedad II (168h)
  • Corte básico del cabello (96h)
  • Ciencias aplicadas II (144h)
  • Tutoría y orientación II (25h)
  • Formación y orientación laboral (53h)
  • Formación en centros de trabajo – PRÁCTICAS (260h)
  SALIDAS PROFESIONALES

  Cuando acabe, ¿De qué podré trabajar?

  • Auxiliar de peluquería

  • Ayudante de manicura y pedicura

  • Ayudante de maquillaje

  • Auxiliar de depilación

  O seguir estudiando:

  Un ciclo formativo de grado medio (Este título tendrá preferencia para la admisión a todos los títulos de grado medio de las familias profesionales de Imagen Personal, Hostelería y Turismo e Industrias Alimentarias).
  SOLICITAR INFORMACIÓN

  Si quieres más información, rellena nuestra ficha y nos pondremos en contacto contigo.

  Estilismo y Dirección de Peluquería

  ESTILISMO Y DIRECCIÓN DE PELUQUERÍA 

   

  DURACIÓN

  2000 Horas

  DURACIÓN

  2000 Horas

  PROGRAMA

  Plan formativo

  PRIMERO

  • Dermotricología (132h)
  • Recursos técnicos y cosméticos  (165h)
  • Tratamientos capilares (165h)
  • Procedimientos y técnicas en peluquería (330h)
  • Procesos fisiológicos y de higiene en imagen personal (99h)
  • Formación y orientación laboral (99h) 

  SEGUNDO

  • Peinados para producciones audiovisuales y de moda (120h)
  • Estilismo en peluquería (140h)
  • Estudio de la imagen (60h)
  • Dirección y comercialización (100h)
  • Peluquería en cuidados especiales (80h)
  • Proyecto de estilismo y dirección de peluquería (50h)
  • Inglés técnico (40h)
  • Empresa e iniciativa emprendedora (60h)
  • Formación en centros de trabajo – PRÁCTICAS (360h)
  SALIDAS PROFESIONALES

  Las ocupaciones en las que puedes trabajar son:

   • Director técnico en empresas de peluquería

   • Director técnico artístico de peluquería en producciones audiovisuales, escénicas y de moda

   • Especialista en tratamientos capilares

   • Asesor artístico de peluquería

   • Estilista

   • Especialista en prótesis capilares y posticería

   • Experto en cuidados capilares en clientes con necesidades especiales

   • Técnico en análisis capilar

   • Peluquero especialista

   • Asesor de imagen

   • Asesor de venta y demostrador de productos y aparatos de peluquería

  SOLICITAR INFORMACIÓN

  Si quieres más información, rellena nuestra ficha y nos pondremos en contacto contigo.

  Asesoría de Imagen Personal y Corporativa

  ASESORÍA DE IMAGEN PERSONAL Y CORPORATIVA 

   

  ¿EN QUÉ CONSISTE?

  Cualificar al estudiante en todas aquellas competencias necesarias para ejercer la profesión. El alumno adquiere una completa formación en Imagen Personal y Corporativa para poder desempeñar tareas como; elaboración del protocolo de trabajo del asesor de cosméticos y perfumes, determinación de cosméticos para la piel, elaboración de propuestas personalizadas de tratamientos cosméticos, establecimiento de pautas para el asesoramiento en la compra de cosméticos, elaboración de documentación para la asesoría de imagen, elaboración de propuestas personalizadas de asesoría de imagen, etc.

  Mediante el ciclo formativo de grado superior en Asesoría de Imagen personas y Corporativa, pretendemos capacitar al estudiante con los conocimientos necesarios para poder incorporarse al mundo laboral mediante una titulación superior y ejercer un trabajo cualificado.

  DURACIÓN

  2000 Horas

  PLAN FORMATIVO

  PRIMERO

  • Asesoría cosmética (132h)
  • Diseño de imagen integral (165h)
  • Estilismo en vestuario y complementos (231h)
  • Asesoría de peluquería  (165h)
  • Formación y orientación laboral (99h)

  SEGUNDO

  • Protocolo y organización de eventos (100h)
  • Usos sociales (100h)
  • Habilidades comunicativas (100h)
  • Imagen Corporativa (100h)
  • Dirección y comercialización (100h)
  • Proyecto de asesoría de imagen personal y corporativa (50h)
  • Inglés técnico (40h)
  • Empresa e iniciativa emprendedora (60h)
  • Formación en centros de trabajo – PRÁCTICAS (360h)
  SALIDAS PROFESIONALES

  Los lugares en los que puedes trabajar son:

  • Empresas del sector de servicios que se dedican a la Asesoría de imagen personal,corporativa y pública

  • En equipos multidisciplinares de cualquier empresa en departamentos decomunicación o marketing

  • Establecimientos dedicados a la venta de vestuario, complementos y cosméticos

  • Lugares donde se desarrollen tareas en las áreas funcionales de diseño de una nueva imagen personal, pública y corporativa

  SOLICITAR INFORMACIÓN

  Si quieres más información, rellena nuestra ficha y nos pondremos en contacto contigo.

  Certificados de Profesionalidad

  CERTIFICADOS DE PROFESIONALIDAD

  ¿QUÉ ES UN CP?

  El CP es el instrumento que acredita con carácter oficial y validez en todo el territorio nacional las competencias profesionales que permiten el desarrollo de una actividad laboral con relevancia para el empleo. Pueden llegar a tener hasta tres niveles de cualificación, del más básico al más complejo, dependiendo de la complejidad de las tareas, responsabilidad, y ejecución del trabajo.

  ¿PARA QUÉ SIRVE?

  Poseer un certificado de profesionalidad incrementa el currículo profesional, ya que acredita ante terceros de que se dispone de una serie de competencias necesarias para un desempeño eficiente de unas ocupaciones; para las personas que los adquieran. Tiene valor para el acceso al empleo o para fortalecerse en el mercado laboral:

  – Al ser un documento de carácter oficial es válido en los procesos de selección que convoque la Administración Pública.

  – Permite el acceso al empleo sobre todo a ocupaciones en las que sus requerimientos pasan por la necesidad de una cualificación profesional, posibilita la obtención de las titulaciones de técnico o técnico superior.

  – Válido para la obtención de acreditaciones profesionales (carnés profesionales) asociadas al desempeño de determinadas ocupaciones.

  ¿CÓMO SE OBTIENE UN CERTIFICADO DE PROFESIONALIDAD?

  Un certificado de profesionalidad se puede obtener mediante la formación, mediante la acreditación de la experiencia laboral a través del Dispositivo de reconocimiento de la experiencia laboral o combinando ambas.

  Se trata, por tanto, de proporcionar a los trabajadores la formación requerida por el sistema productivo y acercar los certificados a la realidad del mercado laboral.

  Las formas de acreditación de la formación de certificados pueden ser:

  – Acreditación total: cuando se han cursado la totalidad de los módulos formativos asociados.

  – Acreditación parcial acumulable: para esta acreditación se han cursado los módulos formativos asociados a las unidades de competencia de modo independiente.

  Portfolio

  Hazlan

  Hazlan

  Hazlan

   

  Atelier

  Sociosanitario

  Servivio Limpieza

  ATELIER

  El atelier tiene un carácter profesional con vocación de mejora continua. Nuestras prendas son confeccionadas de forma artesanal y revisadas una por una, bajo un exhaustivo control de calidad. Para ello contamos entre nuestros clientes con importantes empresas de ambos lados de la frontera que han confiado en nuestro saber hacer y nos han encomendado la producción de sus colecciones.

  ATENCIÓN SOCIOSANITARIA

  Hazlan es una empresa de carácter social que desarrolla su actividad en el sector de los servicios de proximidad del bajo Bidasoa. Desarrollamos servicios de limpieza y atención sociosanitaria en Irun y Hondarribia pero también en Renteria, Oiartzun y Donostialdea.

  Nos enfocamos en la atención y servicio hacia las personas y su desarrollo social.

  SERVICIO DE LIMPIEZA

  Nuestro equipo humano es el activo más valioso de nuestra empresa, consideramos que su preparación y su capacidad de trabajo es fundamental para la mejor prestación de los servicios que realizan. La formación profesional de nuestros trabajadores nos avala y cada vez son más los clientes que confían en el saber hacer de la empresa y contratan nuestros servicios.    

  La empresa acredita la estricta discreción de nuestros trabajadores. Le atendemos personalmente y adaptamos un presupuesto hecho a su medida. Le atendemos personalmente y adaptamos su presupuesto a sus necesidades. 

  Confección de piezas industriales

  Centramos nuestra actividad productiva en el rebabado de piezas de caucho y constituimos un ejemplo de agrupación de esfuerzos privados y públicos en la inserción sociolaboral. Taller propio en el barrio de Belasko Irún. Rebabado de piezas industriales. Especializados en eliminar la rebaba e impurezas obtenidas en los procesos de conformado de piezas de caucho y otros materiales de la pieza que el cliente desee, pudiendo ser configurada para diferentes tipos de piezas y ángulos.

  Anaka Haur Eskola

  Anaka Haur Eskola

  Anaka Haur EsKola

  En el año 2005 la Asociación Pedagógica Mendibil decidió dar inicio a un proyecto en un nuevo campo pedagógico para la Asociación, como es la Educación Infantil, con la constitución de ANAKA HAUR ESKOLA.

  La escuela infantil ANAKA HAUR ESKOLA es un centro privado autorizado por el Departamento de Educación, para los niños y / o las niñas, tanto en la comarca del Bidasoa, como en las edades entre 0 y 3 años pueden ser acompañados en su proceso educativo en una villa.

  Situados en el BARRIO DE ANAKA de Irun, la guardería está en un entorno privilegiado con varios parques cercanos.

  Somos una ESCUELA VIVENCIAL : Es decir, utilizar un modelo de formación para la niñ@s en el que las capacidades sociales, afectivas, cognitivas, físicas e intelectuales.

  Actualmente este proyecto se encuentra plenamente consolidado siendo un reflejo de nuestro compromiso con la calidad y espíritu de mejora continuo.

  ¡Ir a Anaka Haur Eskola!

  Llegar a nosotros

  Dirección

   C/ Misionero Lekuona 30,

  20301 Irún 

  Teléfono

  Estar en contacto

  Servicios de Belleza

  Servicios de Belleza

  Servicios de Belleza

  Bienvenido a nuestro centro

  Disfrute de nuestros Servicios de Belleza

  Servicio  de Estética

   

  Masajes faciales y corporales; 1⁄2 hora o 1 hora
  Tratamiento facial oxigenox
  Manicura y pedicura; tratamientos de parafina
  Exfoliante corporal+masaje con suero reafirmante
  Higiene facial; hidratación, velo colágeno, nutrición, etc
  Maquillaje social noche y día
  Higiene facial
  Depilación* femenina y masculina con cera caliente o tibia

  *Con opción de ampolla post depilatoria

   Servicio  de Peluquería

  Secador de mano
  Mechas en pelo corto
  Marcado de rulos
  Mechas con peine
  Corte masculino y femenino
  Barrido de color
  Tinte y peinar
  Tratamiento de queratina
  Relajarse
  Reequilibrio
  Rejuvenecer
  Regenerarse

  Precios

  • Secador de mano  —  
  • Corte de pelo  — 6 €
  • Tinte+Peinar  — 12 €
  • Manicura francesa — 4 €
  • Masaje 1 hora — 15 
  • Tratamiento facial oxigenox — 12 €

   

  Alquiler de Salas

  Alquiler de Salas

  ALQUILER DE SALAS

  En el Centro de Formación Mendibil tenemos como objetivo entre otros, la colaboración con los demás centros de la comarca y éste es uno de los motivos por el que ofrecemos nuestro servicio de alquiler de aulas.

  Ponemos a tu disposición nuestras salas completamente equipadas y adaptadas a diferentes tamaños de grupos.

  Gracias a la polivalencia de nuestras instalaciones y sus dimensiones podemos ofrecer dicho servicio en unas condiciones óptimas y adecuadas a las necesidades exigidas.

  Aulas de todos los tamaños

  Disponemos de aulas perfectamente equipadas, ambientadas y climatizadas para la enseñanza, con todos los medios necesarios como proyectores, ordenadores, pantallas, etc.

  Nuestro objetivo es que  usted no se preocupe de nada a la hora de hacer una jornada de formación o un curso.

  Contamos con las instalaciones más modernas para poder ofrecer a sus alumnos la mejor formación.

  En nuestro afán de ofrecer el mejor servicio todas nuestras instalaciones están correctamente acondicionadas y adaptadas para personas con algún tipo de discapacidad.

  nosotros le ofrecemos todos los medios y configuramos el espacio según su necesidad (aulas en “U”, TIPO CONFERENCIA, PEQUEÑOS GRUPOS. ETC.)

  PROGRAMA DE ESCOLARIZACIÓN

  PROGRAMA DE ESCOLARIZACIÓN

  PROGRAMA COMPLEMENTARIO DE ESCOLARIZACIÓN

  ¿EN QUÉ CONSISTE?

  Escolarización alternativa a nivel de Segundo Ciclo de Enseñanza Secundaria Obligatoria para adolescentes de 12 a 16 años. Se ofrece una atención muy personalizada o en grupos muy reducidos, aprendizaje en un entorno más flexible donde el aula es sustituida a menudo por el taller como lugar de aprendizaje.

  La escolarización en esta unidad prevé el regreso en el Centro de referencia si se han modificado las causas que generaron una escolarización alternativa. Implica una coordinación entre centros.

  ¿CUAL ES SU OBJETIVO?

  El objetivo principal es ofrecer a los alumnos aquellos recursos y aprendizajes que puedan resultar más útiles en su crecimiento y ajuste personal y social, así como avanzar en los objetivos básicos de la Educación Secundaría Obligatoria.

  Nuestro trabajo se centra en desarrollar actitudes positivas del alumnado hacia el proceso educativo, hacia sus compañer@s, el profesorado y el entorno social. Empleamos una metodología activa y participativa, con actividades significativas para ellos. Pretendemos que tengan un aprendizaje efectivo para que puedan aplicarlo en diferentes situaciones y contextos de su vida personal y académica.

  ¿CUÁL ES LA FORMACIÓN ?

  Su finalidad es favorecer el ajuste personal y social en el alumnado así como avanzar en los objetivos básicos de la Educación Secundaria Obligatoria. Se incluyen actividades manuales y prelaborales como finalidad motivadora y como aprendizaje de los contenidos educativos.

  Estas actividades no pretenden ser una iniciación profesional, para lo cual ya existen otros programas dirigidos a esos objetivos. El alumno sigue formando parte del centro de origen a todos los efectos académicos, como la matriculación en un curso, actas de evaluación, etc. Es decir, el alumno/a pertenece a su centro de origen, que es quien presenta la propuesta de que un alumno/a acceda a este programa tras un proceso de evaluación.

  PROGRAMA

  El programa se centra en la consecución de las competencias  básicas que establece el currículo de la Educación Secundaría Obligatoria.

  • Ámbito expresión y comunicación: competencias lingüísticas, matemáticas, culturales y artísticas, tratamiento de la información y competencia digital.
  • Ámbito de relación e interacción: competencia de conocimiento e interacción con el mundo físico y competencia social y ciudadana.
  • Ámbito de desarrollo: autonomía e iniciativa personal y aprender a aprender.

  Las áreas se distribuyen en 3 apartados:

  • Taller: se realiza diferentes actividades Carpintería, Pintura, Electricidad y Huerta
  • Formación Básica
  • Tutoría y trabajos individuales

  SEGUIMIENTO

  Asimismo, el proyecto escolar del alumno/a y el seguimiento de su aprovechamiento se realizarán en colaboración con el responsable del programa de escolarización complementaria  y el tutor del centro de procedencia, a través de reuniones de seguimiento y evaluación.

  Se ofrece una atención muy personalizada o en grupos muy reducidos, aprendizaje en un entorno más flexible donde el aula es sustituida a menudo por el taller como lugar de aprendizaje.

  SOLICITAR INFORMACIÓN

  Si quieres más información, rellena nuestra ficha y nos pondremos en contacto contigo.

  FP GRADO SUPERIOR

  FP GRADO SUPERIOR

  FORMACIÓN PROFESIONAL GRADO SUPERIOR

  Estilismo y Dirección de Peluquería

  Asesoría de Imagen Personal y Corporativa

  ¿QUÉ ES LA FORMACIÓN PROFESIONAL GRADO MEDIO?

  Los ciclos formativos de grado medio se caracterizan por ofrecer una formación técnica que contempla la realización obligatoria de una Formación Práctica en Centros de Trabajo (FCT) para obtener el título. Los ciclos formativos de grado medio (CFGM) tienen una duración de 1 o 2 años.

  REQUISITOS
  • Estar en posesión del título de Bachiller.
  • Estar en posesión del título de Técnico de Grado Medio.
  • Haber superado la prueba de acceso a ciclos formativos de grado superior o la prueba de acceso a la universidad para mayores de 25 años.
  • Estar en posesión de un certificado acreditativo de haber superado todas las materias de Bachillerato.
  • Haber superado un curso de formación específico para el acceso a ciclos de grado superior en centros públicos o privados autorizados por la Administración educativa.

   

  ACCESO A LA FP GRADO SUPERIOR

  Para acceder a la FP Profesional tienes que cumplir con los siguientes requisitos:

  1. Estar en posesión de alguno de los siguientes títulos:
   • Título de Bachiller.
   • Título universitario.
   • Título de Técnico o de Técnico Superior de Formación Profesional o de Técnico Especialista.
   • Título de BUP.
  2. Haber superado:
   • Segundo curso de cualquier modalidad de Bachiller Experimental.
   • COU o PREU.
   • Prueba de acceso a Ciclos Formativos de Grado Superior.
   • Prueba de acceso Universidad para mayores de 25 años.
  TITULACIÓN
  • Ciclos Formativos de Grado Superior, que conducen al título de Técnico Superior que forma parte de la educación superior.

  Los Títulos que se obtienen al superar un Ciclo de Formación Profesional Básica, de Grado Medio o de Grado Superior tienen carácter oficial y la misma validez académica y profesional en todo el territorio nacional, con independencia de que los estudios se realicen en una Comunidad Autónoma o en el ámbito del Ministerio de Educación y Formación Profesional.

  FP GRADO MEDIO

  FP GRADO MEDIO

  FORMACIÓN PROFESIONAL GRADO MEDIO

  Actualmente, se pueden cursar las siguientes especialidades

   

  Peluquería y Cosmética Capilar

  Estética y Belleza (Oferta Parcial)

  ¿QUÉ ES LA FORMACIÓN PROFESIONAL BÁSICA?

  Los ciclos de Formación Profesional Básica (FP Básica) son estudios de una duración de 2 años académicos destinados a personas que no han finalizado la ESO y quieren proseguir sus estudios hacia a un campo de la Formación Profesional. Estos estudios forman parte de la educación obligatoria y gratuita.

  ¿A QUIÉN VA DIRIGIDO?

  Dirigido a jóvenes que tengan el Graduado de la ESO, o aprobado el acceso a Grado Medio, es necesario tener 17 años.

  Los ciclos formativos de grado medio (CFGM) son estudios profesionalizadores que te permiten adquirir las competencias técnicas necesarias para el desarrollo efectivo de una profesión.

   Al finalizar estos estudios se obtiene el título de Técnico en la correspondiente titulación.

  ACCESO A LA FP GRADO MEDIO

  PARA CURSAR UN CICLO FORMATIVO DE GRADO MEDIO SE NECESITA: Estar en posesión del título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria o de un nivel académico superior. Estar en posesión de un Título Profesional Básico (Formación Profesional Básica).

  Requisitos de acceso al Grado Medio:

  • Estar en posesión del título de Enseñanza Secundaria Obligatoria E.S.O.
  • Estar en posesión del título de técnico o técnico auxiliar
  • 2º de B.U.P. (con hasta 2 asignaturas pendientes)
  • 2º curso del primer ciclo de REM
  • 3º curso de enseñanzas de Artes del plan de 63 o el 2º de comunes experimental
  TITULACIÓN

  Titulación oficial. 

  FP BÁSICA

  FP BÁSICA

  FORMACIÓN PROFESIONAL BÁSICA

   

  PELUQUERÍA

  INFORMÁTICA Y COMUNICACIONES

  COCINA Y RESTAURACIÓN

  ¿QUÉ ES LA FORMACIÓN PROFESIONAL BÁSICA?

  Los ciclos de Formación Profesional Básica (FP Básica) son estudios de una duración de 2 años académicos destinados a personas que no han finalizado la ESO y quieren proseguir sus estudios hacia a un campo de la Formación Profesional. Estos estudios forman parte de la educación obligatoria y gratuita.

  ¿A QUIÉN VA DIRIGIDO?

  Para acceder a la F.P. Básica será necesario cumplir los siguientes requisitos:

  • Edad entre 15 y 17 años.
  • Haber cursado el tercer curso de ESO o, excepcionalmente, segundo curso.
  • Haber sido propuesto por el equipo docente a los padres, madres o tutores legales para la incorporación a un ciclo de Formación Profesional Básica.
  ACCESO A LA FP BÁSICA

  Para acceder a la FP Básica tienes que cumplir con los siguientes requisitos:

  • Tener un mínimo de 15 años (cumplidos o cumplirlos durante el año en curso) y no superar los 17 años.
  • Haber cursado 3º de ESO. Excepcionalmente se puede acceder si has cursado 2º de ESO.
  • Haber recibido una recomendación del equipo docente de la ESO, con el consentimiento de tus tutores legales.
  TITULACIÓN

  Una vez superados los dos cursos, el alumno obtendrá el título de Técnico Profesional Básica de la familia de trabajo elegido, así como, una cualificación de Nivel 1 del Catálogo Nacional de las Cualificaciones Profesionales.

  Éste título  de Técnico Profesional Básico da el acceso a los Ciclos Formativos de Grado Medio, y también, a la obtención del Graduado en ESO, si se realiza la prueba final de evaluación de la ESO.

  COLABORADORES

  COLABORADORES

  ASociación pedagógica mendibil

  Son varios los organismos, entidades y empresas con las que colaboramos, tanto a nivel formativo como institucional.

  Entidades Colaboradoras

   

  • ASOCIACIÓN DE TRABAJADORES DE INICIACIÓN PROFESIONAL DEL PAÍS VASCO
  • ASOCIACIONES DE INMIGRANTES
  • AYUNTAMIENTO DE IRUN
  • BERRITZEGUNE DE IRUN
  • BIDASO ACTIVA
  • CENTRO DE EDUCACIÓN PERMANENTE DE ADULTOS (CEPA IRUN – HONDARRIBIA)
  • CENTROS DE FORMACIÓN
  • EMPRESA DE LA COMARCA
  • GAZTELEKU MARTINDOZENA
  • GOBIERNO VASCO (Dpto. Eduación, política y cultura)
  • IRUDI BIZIAK
  • IRUN 2020
  • IRUN EKINTZAN
  • JUZGADO DE MENORES
  • LANBIDE
  • OFICINAS DE INFORMACION JUVENIL DE IRUN Y HONDARRIBIA
  • OSAKIDETZA
  • PISOS TUTELADOS DE EMANCIPACIÓN , DE INMIGRANTES Y DE URGENCIA
  • POLICÍA LOCAL
  • SERVICIO DE SALUD Y BIENESTAR SOCIAL
  • UNIVERSIDAD DEL PAÍS VASCO
  • HOBETUZ

       Empresas

  SALONES DE PELUQUERÍA Y BELLEZA

  MARCIAL MUÑOZ MANZANEQUE SL.

  MACHIN ORTIZ CONCEPCION

  LARRAITZ ETXABURU KEXERETA Y OTRO CB

  RICCIO LASARTE SL.

  CIPRIAN HERRERA FAISVEL RONNY

  PELUQUERÍA IRYNA

  GUTIERREZ FELIPE SORAYA

  PELUQUERÍA Y ESTÉTICA RICCIO

  TERESA GAMERO GOMÉZ

  MARÍA DEL MAR NARVARTE RECARTE

  OLA-EVA 2001 SL.

  MARÍA CARMONA HERNANDEZ

  SOTO FERNANDEZ REGUERA, ROSA MARÍA

  CAPRICHO ESTÉTICA

  BEMSAAD ADADI ABDELKRIM

  LAURA RECALDE GONZÁLEZ

  GONZÁLEZ MANZANO,MARÍA GALA

  RASTRILLA ROJAS , MARÍA TERESA

  GARCÍA CLEMENTE, MARIA ROSA

  IMAGEN TOTAL

  LUPE ZUZUNDEGUI

  EDURNE
  ITZIAR FLORES CHAPARTEGUI

  STILO

  PELUQUERÍA RUMAX

  PELUQUERÍA ADATS

  K.E. ALBISTUR

  CARLOS AIZPURU Y OTRA C.A

  Cocina y Restauración

  RESTAURANTE URALDE

  DOS

  RESTAURANTE ÚLTIMO PORTU

  QUEKAT IBARLESA SLU

  GAZTELUMENDI ANTXON SL

  RESTAURANTE LA JUANITA

  RESTAURANTE FÉLIX MANSO IBARLA

  RESTAURANTE BEKO ERROTA

  RESTAURANTE INAUSTI BERRI GOIERRI SL

  Talleres y carrocerias

  CARROCERÍAS TXUKUN SL

  CARROCERÍA BERMA

  CARROCERÍAS DIONI

  GARAJE INGLÉS SL

  Informática y Comunicación

  BIGUNTEK 2046 SL

  SAXAMODDING SL

  DISCONSU

  EUSKALTINTA

  EMAUS GIPUZKOA SLU

  Viveros, jardines y Centros de Jardinería

  ENDANEA

  GUREAK BERDEA SL UNIPERSONAL

  JUAN BAUTISTA GARATE MIGUEL

  AÑAR LORAZAINTZA SL

  ALTZUBIKO LOREAK SL

  JARDINERIA 

  TECNATURA

  JOSE ANTONIO IRASTORZA BERROSPE

  INSTALACIONES

  INSTALACIONES

  INSTALACIONES

  El Centro Formación Mendibil está ubicado en la Avenida Letxumborro de Irun, zona de fácil acceso y amplia zona de aparcamiento.

  El edificio de más de 1.400 m² data de varias salas polivalentes para la impartición de diferentes tipos de acciones formativas. Contamos con instalaciones y materiales para las diversas actividades que realizamos en el centro.

  • Aulas de peluquería y estética; contamos con más de 200 m² repartidos en dos salas con las instalaciones y materiales pertinentes para dichas labores.
  • Aulas de costura; 125 m² con maquinaría para la confección, costura, diseño y patronaje de prendas, así como 1 aula de Showroom.
  • Aulas de informática; contamos con una superficie de 164m² repartidos en; 1 aula de ofimática, 1 aula de informática y 1 aula de diseño gráfico con más de 30 ordenadores.
  • Aulas polivalentes; varias aulas polivalentes con posibilidad de adaptarlas a las necesidades de cada formación.

  Además, ofrecemos el servicio de alquiler de salas e instalaciones.

  SEPE/FUNDAE

  SEPE / FUNDAE

  En el centro de Formación Mendibil te animamos a seguir formándote.
  Si estás trabajando en una empresa del sector Metal o del sector de Comercio,  entonces estos cursos son para tí.
  Si eres autónomo y/o gerente de alguna empresa de los sectores descritos, también puedes acceder. ¡Anímate!
  Esta formación NO es bonificada, está subvencionada y es completamente gratuita. Llámanos y te aclararemos cualquier duda.

  SECTOR METAL

  NORMATIVA INFRAESTRUCTURAS ALTA TENSIÓN

  CALIBRACIÓN, METROLOGÍA E INSTRUMENTACIÓN EN LOS PROCESOS INDUSTRIALES

   

   

   

  ELEMENTOS DEL AUTOMÓVIL: FUNDAMENTOS

   

  NORMAS DE OPERACIÓN DE LAS REDES DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA 

  FIRMA ELECTRÓNICA. LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS EN LA COMUNICACIÓN.

  DOMÓTICA Y HOGAR DIGITAL: TECNOLOGÍAS Y MODELOS DE NEGOCIO

   

   

   

  SEGURIDAD INFORMATICA Y FIRMA DIGITAL.

   

  DESARROLLO DE APLICACIONES PARA INTERNET Y DISPOSITIVOS MÓVILES

  SECTOR COMERCIO

  CREA TU TIENDA ON-LINE

  GESTIÓN DE SISTEMAS DE DISTRIBUCIÓN GLOBAL

  PLANIFICACIÓN DE LA SEGURIDAD INFORMÁTICA EN LA EMPRESA

  TECNOLOGÍAS APLICADAS A LA VENTA Y ATENCIÓN AL CLIENTE

  NOVEDADES EN LA SEGURIDAD DE LOS DATOS PERSONALES

  PROTECCIÓN DE EQUIPOS EN LA RED

  VENTA ON-LINE

  PROGRAMACIÓN EN ASP.NET

  BIG DATA

  PRESENTACIÓN DE COMUNICACIONES EN LOS MEDIOS

  SEGURIDAD INFORMÁTICA Y FIRMA DIGITAL  

  FLORISTERÍA

  TÉCNICAS BÁSICAS EN ARTE FLORAL

  (gehiago…)

  HOBETUZ

  FORMACIÓN ASOCIADA AL CATÁLOGO DE CERTIFICADOS DE PROFESIONALIDAD

  FORMACIÓN SUBVENCIONADA 100% POR HOBETUZ

  Formación destinada al reciclaje profesional.

   

  SISTEMAS DE APROVISIONAMIENTO Y MISE EN PLACE EN EL RESTAURANTE

  SERVICIO Y ATENCIÓN AL CLIENTE

  PREELABORACIÓN Y CONSERVACIÓN DE VEGETALES Y SETAS

  ELABORACIÓN BÁSICAS Y PLATOS ELEMENTALES CON PESCADOS, CRUSTÁCEOS Y MOLUSCOS

  ELABORACIÓN BÁSICAS Y PLATOS ELEMENTALES CON CARNES, AVES, CAZA

  CAMBIOS DE FORMA TEMPORAL EN EL CABELLO

  TÉCNICAS SENSORIALES ESTÉTICAS

   

  APLICACIÓN DE NORMAS Y CONDICIONES HIGIÉNICO-SANITARIAS EN RESTAURACIÓN

   

  CUIDADO DE BIGOTE Y BARBA

  APROVISIONAMIENTO DE MATERIAS PRIMAS EN LA COCINA

   

  MAQUILLAJE DE DÍA

   

  MEJORA EN LAS CAPACIDADES FÍSICAS Y PRIMEROS AUXILIOS PARA LAS PERSONAS DEPENDIENTES EN EL DOMICILIO

   

  DRENAJE LINFÁTICO ESTÉTICO MANUAL Y MECÁNICO

   

  LANBIDE

  LANBIDE

   

   

  OPERACIONES AUXILIARES DE MANTENIMIENTO DE CARROCERÍA DE VEHÍCULOS

  FINALIZADO

  ACTIVIDADES AUXILIARES EN AGRICULTURA

  SERVICIOS ESTÉTICOS DE HIGIENE, DEPILACIÓN Y MAQUILLAJE

  ACTIVIDADES DE FLORISTERÍA

  PELUQUERÍA

  CUIDADOS ESTÉTICOS DE MANOS Y PIES

  ACTIVIDADES AUXILIARES EN VIVEROS, JARDINES Y CENTROS DE JARDINERÍA

  FINALIZADO

  EMPLEO

  AGENCIA DE COLOCACIÓN

  EMPRESA

  ¿Desea adjuntar algún archivo? (Formatos doc, pdf, jpg o tif)

  CANDIDATOS

  ¿Desea adjuntar algún archivo? (Formatos doc, pdf, jpg o tif)

  CONTACTO

  Contacto

  CONTACTO

  Aceptar

  7 + 7 =

  Asociación Pedagógica Mendibil

  CENTRO

  CENTRO

  Bienvenido al Centro de Formación Mendibil

  El Centro de Formación Mendibil se caracteriza por ofrecer un proyecto educativo de calidad basado en valores sociales. Las bases de nuestro proyecto educativo y de nuestro profesorado son la educación personalizada, atención individualizada y desarrollo personal del alumno. Sabemos que así se desarrollan los conocimientos profesionales necesarios y las habilidades sociales para una satisfactoria incorporación al mercado laboral.

  Centro de formación Mendibil 

  Contamos con una amplia experiencia en la impartición de programas de garantía social, formación profesional tanto básica como completa y formación para el empleo, ocupacional y continua, siendo un centro colaborador de organismos como LANBIDE y HOBETUZ. Nuestra filosofía viene determinada por el afán de adaptar constantemente la oferta a las necesidades que demanda el mercado laboral.

  La Asociación Pedagógica Mendibil nació en noviembre de 1992, con el objetivo principal de gestionar y elaborar el desarrollo de proyectos socio-educativos en la comarca del Bidasoa.

  En 2005, iniciamos nuestra andadura en la Educación Infantil con la apertura de Anaka Haur Eskola, escuela infantil autorizada por el departamento de educación del Gobierno Vasco para el ciclo de 0 a 3 años.

  En el curso académico 2011-2012 pasamos a ser un Centro Autorizado por el Departamento de Educación, Universidades e Investigación del Gobierno Vasco para impartir Formación Reglada, es decir, Formación Profesional de Grado Medio de la familia de imagen personal, cuyas especialidades ofertadas son; Peluquería y Cosmética además de Estética y Belleza. En el  curso académico de 2013-2014, obtuvimos la autorización para impartición de Formación Profesional de Grado Superior de la misma familia; ofertando así las especialidades de Estilismo y Dirección de Peluquería por un lado y  Asesoría de Imagen Personal y Corporativa por otro.

  Ese mismo año, el centro fue inscrito en el Registro Estatal de centros de formación con el distintos Certificados de Profesionalidad.

  Siguiendo nuestra línea de la formación, en 2014, como complemento a nuestra oferta formativa comenzamos a ofrecer cursos privados en diferentes ámbitos para solventar las necesidades formativas que no cubría nuestra oferta hasta ese momento.

  En respuesta a nuestra exigencia en relación a nuestro sistema de aseguramiento de calidad, la Asociación Pedagógica Mendibil cuenta con el certificado según la norma UNE-EN ISO 9001/2008 otorgado por Aenor y que se ha ido actualizado año a año, desde marzo del 2000.

  FORMACIÓN PARA EL EMPLEO

  Nuestros Cursos

  Dirigida a trabajadores y desempleados con el fin de mejorar sus niveles de competitividad, actualizar sus conocimientos y facilitar el acceso al mercado laboral

  La formación para el empleo tiene como objeto impulsar y extender las empresas y los trabajadores ocupados y desempleados una formación que responda a sus necesidades y contribuya al desarrollo de una economía basada en el conocimiento.

  Los trabajadores y desempleados pueden elegir su propia formación, para ello disponen de cursos gratuitos subvencionados por distintos organismos oficiales:

  LANBIDE

  Certificados de Profesionalidad dirigidos, mayoritamente, a desempleados. Existen 3 niveles de Certificados de Profesionalidad con diferentes requisitos de acceso.

   

  HOBETUZ

  En Centro de Formación Mendibil ofrecemos cursos de formación gratuita subvencionados por Hobetuz. Existen dos vías de oferta formativa: la oferta activa (cursos cortos no catalogados) y el catálogo modular ( certificados de profesionalidad homologados). A los cursos de Hobetuz pueden acceder tanto personas trabajadoras en activo como personas desempleadas.

   

  SEPE / FUNDAE

  Todas las empresas que cotizan a la seguridad social, disponen de un crédito anual para gastar en formación para sus empleados. La empresa que realice formación, puede recuperar todo o parte del dinero invertido mediante bonificaciones en la seguridad social.

  ¡Consigue tu certificado de profesionalidad!

  El Centro de Formación Mendibil cuenta con una amplia oferta de certificados de profesionalidad acreditados.

  VER INFORMACIÓN

  LISTADO DE CURSOS 2018 / 2019

  DQO CURSO DIAS HORARIO FECHAS SECCIÓN
  TMVL0109 OPERACIONES AUXILIARES DE MANTENIEMENTO DE CARROCERÍA DE VEHÍCULOS Lunes a Viernes 8.30 – 13.30 20/12/2018  a 24/05/2019

  LANBIDE

   

  IMPP0208 SERVICIOS ESTÉTICOS DE HIGIENE, DEPILACIÓN Y MAQUILLAJE Lunes a Viernes 14.30 – 19.30 20/12/2018  a 24/05/2019

  LANBIDE

  Consúltanos

  IMPP0208 SERVICIOS ESTÉTICOS DE HIGIENE, DEPILACIÓN Y MAQUILLAJE Consulte información Septiembre / Octubre

  LANBIDE

   

  IMPQ0208 PELUQUERÍA Lunes a viernes 15.00 – 20.00 29/01/2019 a 26/07/2019

  LANBIDE

  Consúltanos

  IMPQ0208 PELUQUERÍA Consulte información Septiembre / Octubre LANBIDE
  AGAO0108 ACTIVIDADES AUXILIARES EN VIVEROS, JARDINES Y CENTROS DE JARDINERÍA Lunes a Viernes 9.00 – 14.00        Finalizado LANBIDE
  AGAO0108 ACTIVIDADES AUXILIARES EN VIVEROS, JARDINES Y CENTROS DE JARDINERÍA Consulte información  Por determinar LANBIDE
  AGAX020 ACTIVIDADES AUXILIARES EN AGRICULTURA Lunes a Viernes 23/05/2019- 8/10/2019

  LANBIDE

  Consúltanos

  AGAJ0110 ACTIVIDADES DE FLORISTERÍA Lunes a Viernes 9.00 – 14.30 20/03/2019 a 19/07/2019 LANBIDE
  TMVL0109 OPERACIONES AUXILIARES DE MANTENIMIENTO DE CARROCERÍA DE VEHÍCULOS Lunes a Viernes 8.30 a 13.30 6/05/2019 a 19/07/2019 LANBIDE
  TMVL0109 OPERACIONES AUXILIARES DE MANTENIMIENTO DE CARROCERÍA DE VEHÍCULOS Consulte información Septiembre / Octubre LANBIDE
  IMPP0108 CUIDADOS ESTÉTICOS DE MANOS Y PIES Lunes a Viernes 14.00 -20.00 13/05/2019 a 18/07/2019 LANBIDE
  UF0258 SISTEMAS DE APROVISIONAMIENTO Y MISE EN PLACE EN EL RESTAURANTE Lunes a Viernes Junio HOBETUZ
  UF0259 SERVICIO Y ATENCIÓN AL CLIENTE Sábados Julio HOBETUZ
  UF0063 PREELABORACIÓN Y CONSERVACIÓN DE VEGETALES Y SETAS Lunes a Mércoles 16.00 a 20.00 27/05/2019 a 26/06/2019 HOBETUZ
  UF0067 ELABORACIÓN BÁSICAS Y PLATOS ELEMENTALES CON PESCADOS, CRUSTÁCEOS Y MOLUSCOS Consulte información Por determinar HOBETUZ
  UF0068 ELABORACIÓN BÁSICAS Y PLATOS ELEMENTALES CON CARNES, AVES, CAZA Lunes a Miércoles 16.00 – 20.00 27/03/2019 a 22/05/2019 HOBETUZ
  UF0053 APLICACIÓN DE NORMAS Y CONDICIONES HIGIÉNICO-SANITARIAS EN RESTAURACIÓN Consulte información Por determinar HOBETUZ
  UF0054 APROVISIONAMIENTO DE MATERIAS PRIMAS EN COCINA Consulte información Por determinar HOBETUZ
  UF0120 ADMINISTRACIÓN DE ALIMENTOS Y TRATAMIENTOS A PERSONAS DEPENDIENTES EN EL DOMICILIO Consulte información Junio HOBETUZ
  UF0121 MEJORA DE LAS CAPACIDADES FÍSICAS Y PRIMEROS AUXILIOS PARA LAS PERSONAS DEPENDIENTES EN EL DOMICILIO  Consulte información Por determinar HOBETUZ
  UF0532 CAMBIOS DE FORMA TEMPORAL EN EL CABELLO Lunes y Miércoles 16.00 a 20.00 13/02/2019 a 27/05/2019 HOBETUZ
  UF0535 CUIDADO DE BARBA Y BIGOTE Consulte información Junio HOBETUZ
  MF0346 MAQUILLAJE DE DÍA Lunes a Miércoles 16.30 – 19.30     Finalizado HOBETUZ
  MF0346 MAQUILLAJE DE DÍA Consulte información Septiembre / Octubre HOBETUZ
  MF0790 DRENAJE LINFÁTICO ESTÉTICO MANUAL Y MECÁNICO  Consulte información Septiembre /Octubre HOBETUZ
  MF0792 TÉCNICAS SENSORIALES ESTÉTICAS Sábados 9.00 – 14.00 27/05/2019 a 13/07/2019 HOBETUZ

  SECTOR METAL

  ELEE026PO NORMATIVA INFRAESTRUCTURAS ALTA TENSIÓN Consulta Teleformación SEPE / Fundae
  FMEH001PO CALIBRACIÓN, METROLOGÍA E INSTRUMENTACIÓN EN LOS PROCESOS INDUSTRIALES

  Consulte información

  Teleformación SEPE / Fundae
  TMVG014PO ELEMENTOS DEL AUTOMÓVIL: FUNDAMENTOS Consulte información Teleformación SEPE / Fundae
  ELEW013PO NORMAS DE OPERACIÓN DE LAS REDES DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA Consulte información Teleformación SEPE / Fundae
  ADGG025PO FIRMA ELECTRÓNICA. LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS EN LA COMUNICACIÓN Consulte información Presencial SEPE / Fundae
  ELEE016PO DOMÓTICA Y HOGAR DIGITAL: TECNOLOGÍAS Y MODELOS DE NEGOCIO Consulte información Presencial SEPE / Fundae
  IFCM026PO  SEGURIDAD INFORMATICA Y FIRMA DIGITAL. Consulte información Presencial SEPE / Fundae
  IFCD017PO DESARROLLO DE APLICACIONES PARA INTERNET Y DISPOSITIVOS MÓVILES Consulte información Presencial SEPE / Fundae

  SECTOR COMERCIO

  ADGD055PO CREA TU TIENDA ON-LINE En línea Teleformación SEPE / Fundae
  COMT071PO TECNOLOGÍAS APLICADAS A LA VENTA Y ATENCIÓN AL CLIENTE En línea Teleformación SEPE / Fondo
  COMT071PO VENTA ON-LINE En línea Teleformación SEPE / Fundae
  COMM008PO PRESENTACIÓN DE COMUNICACIONES EN LOS MEDIOS  En línea Teleformación SEPE / Fundae
  HOTT004PO GESTIÓN DE SISTEMAS DE DISTRIBUCIÓN GLOBAL Consulte información Teleformación SEPE / Fundae
  ADGD345PO NOVEDADES EN LA SEGURIDAD DE LOS DATOS PERSONALES Consulte información Teleformación SEPE / Fundae
  IFCD068PO PROGRAMACIÓN EN ASP.NET  Consulte información Presencial SEPE / Fundae
  IFCM026PO SEGURIDAD INFORMATICA Y FIRMA DIGITAL. Consulte información Presencial SEPE / Fundae
  IFCT101PO PLANIFICACIÓN DE LA SEGURIDAD INFORMÁTICA EN LA EMPRESA Consulte información Presencial SEPE / Fundae
  IFCT106PO PROTECCIÓN DE EQUIPOS EN LA RED Consulte información Presencial SEPE / Fundae
   IFCT106PO PROTECCIÓN DE EQUIPOS EN LA RED Consulte información Teleformación SEPE / Fundae
  IFCT128PO BIG DATA Consulte información Presencial SEPE / Fundae
   IFCT135PO CIBERSEGURIDAD PARA USUARIOS Consulte información Teleformación SEPE / Fundae
  AGAJ008PO INNOVACIÓN EN EL ARTE FLORAL Consulte información Presencial SEPE / Fundae
  AGAJ003PO DISEÑO FLORAL  Consulte información Presencial SEPE / Fundae
  AGAJ011PO CENTROS FLORALES – CENTROS Y RAMOS  Consulte información Presencial SEPE / Fundae
  AGAJ011PO COMPOSICIONES NUPCIALES Consulte información Presencial SEPE / Fundae
  AGAJ012PO TÉCNICAS BÁSICAS ARTE FLORAL Consulte información Presencial SEPE / Fundae
  AGAJ006PO PLANIFICACIÓN DEL ARTE FLORAL Consulte información Presencial SEPE / Fundae

  INTERSECTORIAL

  IFCD018PO DESARROLLO DE APLICACIONES WEB CON ASP. NET Consulte información Presencial SEPE / Fundae
  IFCM026PO SEGURIDAD INFORMATICA Y FIRMA DIGITAL Consulte información Teleformación SEPE / Fundae
  IFCT106PO PROTECCIÓN DE EQUIPOS EN LA RED Consulte información Teleformación SEPE / Fundae

  SECTOR ADMINISTRACIÓN

  SEPE / Fundae
  ADGD 345 PO NOVEDADES EN LA SEGURIDAD DE LOS DATOS PERSONALES Consulte información Teleformación SEPE / Fundae
  IFCT106PO PROTECCIÓN DE EQUIPOS EN LA RED Consulte información Teleformación SEPE / Fundae

   

  COMERCIO Y MARKETING

  ADGD211PO POSICIONAMIENTO EN BUSCADORES Consulte información Presencial SEPE / Fundae
  ADGG010PO COMERCIO ELECTRÓNICO Consulte información Presencial SEPE / Fundae
  ADGG035PO HERRAMIENTAS EN INTERNET: COMERCIO ELECTRÓNICO Consulte información Presencial SEPE / Fundae
  ADGG075PO SOCIAL MEDIA MARKETING EN COMERCIO Consulte información Presencial SEPE / Fundae
  COML016PO MEJORA DE GESTIÓN DE STOCKS Y BENEFICIOS EN EL COMERCIO Consulte información Presencial SEPE / Fundae
  COMM002PO ATENCIÓN AL CLIENTE Y CALIDAD DEL SERVICIO Consulte información Presencial SEPE / Fundae
   COMM025PO FUNDAMENTOS DEL PLAN DE MARKETING EN INTERNET Consulte información Presencial SEPE / Fundae
  COMM031PO MARKETING ON LINE: DISEÑO Y PROMOCIÓN DE SITIOS WEB Consulte información Presencial SEPE / Fundae
  COMM045PO MARKETING BÁSICO EN MEDIOS SOCIALES Consulte información Presencial SEPE / Fundae
  COMM046PO PLAN DE MARKETING DIRECTO Y FIDELIZACIÓN DE CLIENTES Consulte información Presencial SEPE / Fundae
  COMT052PO HABILIDADES DE COMUNICACIÓN CON EL CLIENTE PARA VENDEDORES Consulte información Presencial SEPE / Fundae
  COMT053PO HABILIDADES DE VENTA Consulte información Presencial SEPE / Fundae
  COMT054PO HABILIDADES SOCIALES DE ATENCIÓN AL CLIENTE EN LA VENTA Consulte información Presencial SEPE / Fundae
  COMT105PO VENTA ONLINE Consulte información Presencial SEPE / Fundae

   SERVICIOS (OTROS)

   IMPE003PO MANICURA Y ESTÉTICA DEL PIE Consulte información Presencial SEPE / Fundae
  IMPE005PO MAQUILLAJE Y ASESORÍA DE NOVIAS Consulte información Presencial SEPE / Fundae
  IMPE016PO ESTÉTICA ONCOLÓGICA Consulte información Presencial SEPE / Fundae
  IMPQ003PO PELUQUERÍA PARA NOVIAS Consulte información Presencial SEPE / Fundae
  IMPQ004PO RECOGIDOS Consulte información Presencial SEPE / Fundae
  IMPQ007PO NUEVAS TÉCNICAS DE EXTENSIONES Consulte información Presencial SEPE / Fundae
  IMPQ008PO BARBER SHOP; AFEITADOS Y DISEÑOS DE BARBA Y BIGOTE Consulte información Presencial SEPE / Fundae
  IMPQ009PO CORTE DE CABALLEROS; OLD SCHOOL Consulte información Presencial SEPE / Fundae
  IMPQ010PO TRICOLOGÍA APLICADA A LA PELUQUERÍA Consulte información Presencial SEPE / Fundae
  SSCB010PO LUDOTECAS: ORGANIZACIÓN Y ATENCIÓN AL MENOR Consulte información Presencial SEPE / Fundae
  SSCG076PO VIOLENCIA DE GÉNERO Consulte información Presencial SEPE / Fundae
  SSCI001PO ACOMPAÑAMIENTO EN EL PROCESO DE LA MUERTE Consulte información Presencial SEPE / Fundae
  IMPQ0208 PELUQUERÍA Consulte información Presencial SEPE / Fundae
  IMPP0108 CUIDADOS ESTÉTICOS DE MANOS Y PIES Consulte información Presencial SEPE / Fundae
  IMPE0110 MASAJES ESTÉTICOS Y TÉCNICAS SENSORIALES ASOCIADAS Consulte información Presencial SEPE / Fundae
  IMPQ0108 SERVICIOS AUXILIARES DE PELUQUERÍA Consulte información Presencial SEPE / Fundae
  IMPP0208 SERVICIOS ESTÉTICOS DE HIGIENE, DEPILACIÓN Y MAQUILLAJE Consulte información Presencial SEPE / Fundae

  SECTOR EDUCATIVO

  IFCM004PO ESPECIALISTA EN SEGURIDAD EN INTERNET Consulte información Teleformación SEPE / Fundae
  IFCM004PO ESPECIALISTA EN SEGURIDAD EN INTERNET Consulte información Presencial SEPE / Fundae
  ADGG0508 OPERACIONES DE GRABACIÓN Y TRATAMIENTO DE DATOS Y DOCUMENTOS Consulte información Presencial SEPE / Fundae
  SSCB0211 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DE ACTIVIDADES DE TIEMPO LIBRE EDUCATIVO INFANTIL Y JUVENIL Consulte información Presencial SEPE / Fundae
  SSCE0110 DOCENCIA DE LA FORMACIÓN PROFESIONAL PARA EL EMPLEO Consulte información Presencial SEPE / Fundae
  ADGD081PO DISEÑO, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS Consulte información Presencial SEPE / Fundae
  ADGD128PO GESTION DE PROYECTOS Consulte información Presencial SEPE / Fundae
  ADGD151PO HABILIDADES SOCIALES DE COMUNICACIÓN Y RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS EN EL CENTRO DE TRABAJO Consulte información Presencial SEPE / Fundae
  ADGG072PO RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA Consulte información Presencial SEPE / Fundae
  ELEE019PO PROGRAMACIÓN Y ROBÓTICA EN EL AULA Consulte información Presencial SEPE / PresencialFundae
  FCOM01 MANIPULADOR DE ALIMENTOS Consulte información Presencial SEPE / Fundae
  SSCE010PO APLICACIÓN DE LAS HERRAMIENTAS DIGITALES EN LA INNOVACIÓN EDUCATIVA Consulte información Presencial SEPE / Fundae
   SSCE049PO EL BLOG EN LA ENSEÑANZA Consulte información Presencial PresencialSEPE / Fundae
  SSCE114PO MOTIVACION EN EL AULA Consulte información Presencial SEPE / Fundae
  SSCE158PO EDUCACIÓN EMOCIONAL EN LA ENSEÑANZA Consulte información Presencial SEPE / Fundae

  SERVICIOS A LAS EMPRESAS

  ADGD037PO

  CONTABILIDAD

  Consulte información Presencial SEPE / Fundae

  ADGD113PO

  GESTIÓN CONTABLE DE UNA EMPRESA: CONTAPLUS

  Consulte información Presencial SEPE / Fundae

  ADGD188PO

  NÓMINAS

  Consulte información Presencial SEPE / Fundae

  ADGD211PO

  POSICIONAMIENTO EN BUSCADORES

  Consulte información Presencial SEPE / Fundae

  ADGD266PO

  TRAMITES ON LINE CON LA SEGURIDAD SOCIAL

  Consulte información Presencial SEPE / Fundae

  ADGG010PO

  COMERCIO ELECTRÓNICO

  Consulte información Presencial SEPE / Fundae

  ADGG020PO

  EXCEL AVANZADO

  Consulte información Presencial SEPE / Fundae

  ADGG040PO

  INTERNET, REDES SOCIALES Y DISPOSITIVOS DIGITALES

  Consulte información Presencial SEPE / Fundae

  ADGG055PO

  OFIMÁTICA EN LA NUBE: GOOGLE DRIVE

  Consulte información Presencial SEPE / Fundae

  COMM002PO

  ATENCIÓN AL CLIENTE Y CALIDAD DEL SERVICIO

  Consulte información Presencial SEPE / Fundae

  IFCM007PO

  GOOGLE Y SUS APLICACIONES Consulte información Presencial SEPE / Fundae
  IFCT057PO

  INTERNET SEGURO

  Consulte información Presencial SEPE / Fundae

  IFCT128PO

  BIG DATA

  Consulte información Presencial SEPE / Fundae

  ¿Listo para comenzar?

  Póngase en contacto

  CICLOS FORMATIVOS

  CICLOS FORMATIVOS

  Ciclos formativos

  Elige entre las distintas disciplinas y comienza a formarte en oficios con amplias salidas profesionales.

  Fórmate y elige tu rumbo.

  R

  La educación como un proceso integral

  R

  El aprendizaje como un proceso de construcción personal

  R

  La enseñanza a las necesidades de cada alumno

  R

  El interés y la curiosidad de los alumnos por el entorno físico, social y cultural

  R

  Alumnos capaces convivir de forma constructiva y participar activamente en la vida de la escuela.

  ESTAMOS ABIERTOS DE LUNES A VIERNES

  Nuestro objetivo es formar a nuestros alumnos de manera que sean profesionales de éxito y con proyección de futuro, competentes para acceder al mundo laboral, adaptándose a los constantes cambios que la mayoría de los sectores productivos experimentan.

  La participación en el proceso de enseñanza aprendizaje, fomentando el trabajo colaborativo, potenciando y desarrollando las capacidades básicas y facilitando el autoaprendizaje en todos los ámbitos.

  Nuestros Cursos

  Programa Complementario de Escolarización

  En el Centro de Formación Mendibil recibimos a adolescentes mayores de 14 años y menores de 16 con especial dificultad social y/o problemas de adaptación escolar. Tenemos un programa de escolarización con la finalidad de favorecer el ajuste personal y social del alumno, así como desarrollar los objetivos básicos de la Educación Secundaria Obligatoria.

  Formación Profesional Básica

  Los ciclos de Formación Profesional Básica (FP Básica) son estudios de una duración de 2 años académicos destinados a personas que no han finalizado la ESO y quieren proseguir sus estudios hacia a un campo de la Formación Profesional. Estos estudios forman parte de la educación obligatoria y gratuita.

  Formación Profesional de Grado Medio

  Los ciclos formativos de grado medio se caracterizan por ofrecer una formación técnica que contempla la realización obligatoria de una Formación Práctica en Centros de Trabajo (FCT) para obtener el título. Los ciclos formativos de grado medio (CFGM) tienen una duración de 1 o 2 años.

  Formación Profesional de Grado Superior

  La titulación oficial obtenida es la de Técnico o Técnica Superior de la profesión correspondiente. Los ciclos formativos de grado superior están dirigidos al alumnado que busca unos estudios superiores prácticos, que los cualifiquen para incorporarse al mundo laboral.

  email

  Contacto

  Si tienes cualquier duda o consulta que hacernos puedes enviádnosla a través de este formulario. Estaremos encantados de atenderte.

  INICIO

  INICIO

  Te ayudamos a alcanzar tus Metas

  Nuestra trayectoria formativa nos ha llevado a contar con una serie de  certificados de profesionalidad que complementan la actividad profesional de empresas y trabajadores. 

  CURSOS DE FORMACIÓN

  Programa Complementario de Escolarización

  Formación Profesional Básica

  Formación Profesional de Grado Medio

  Formación Profesional de Grado Superior

  FORMACIÓN SUBVENCIONADA PARA TRABAJADORES, AUTONÓMOS Y DESEMPLEADOS

  LANBIDE

  HOBETUZ

  SEPE / FUNDAE

  Suscríbete

  Únete a nosotros

  Visítanos

  Centro de Formación Mendibil
  Avda. Letxumborro 58
  20305 Irun

  Horario

  Lunes a Jueves: 8.00 a 18.00

  Viernes: 8.00 a 15.00

  Llámanos

  943610610

  %

  VISITAS

  SERVICIOS

  SERVICIOS

  Servicios

  El Centro ofrece varios servicios

  Alquiler de Salas

  En el Centro de Formación Mendibil tenemos como objetivo entre otros, la colaboración con los demás centros de la comarca y éste es uno de los motivos por el que ofrecemos nuestro servicio de alquiler de aulas.

  Servicios de Estética

  Te proponemos integrar la filosofía de vida saludable en tu estilo de vida. Sabemos que no solo cuidarse por fuera es importante; mimar tu cuerpo por dentro también es necesario para conseguir un bienestar físico integral.

  Servicios de Peluquería

  Todo tipo de servicios y tratamientos básicos de peluquería para el cuidado del cabello como corte, lavado, coloración y peinado.

  Anaka Haur Eskola

  La escuela infantil ANAKA HAUR ESKOLA es un centro privado autorizado por el Departamento de Educación, para los niños y / o las niñas, tanto en la comarca del Bidasoa, como en las edades entre 0 y 3 años pueden ser acompañados en su proceso educativo en Una casa de campo.

  Hazlan

  Fundada en 2014, Hazlan Irun S.L. es la primera empresa de economía social creada en Irun con cuatro líneas de actividad Taller de Costura , “Servicios de Proximidad”,  “Servicios de Limpieza” y “Taller de Calidad”. Prestamos servicios en toda la provincia de Guipúzcoa con una clara apuesta por la calidad, profesionalidad y flexibilidad.

  Política de privacidad

  Aviso legal

   

  1. Identidad del titular de la presente web:

  En cumplimiento de la Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico, le informamos que el titular de www.apmendibil.eus es:

  Razón social:

  Asociación Pedagógica Mendibil

  C.I.F. nº:

  CIF G-20432118

  Dirección:

  Avenida Letxumborro, 58, bajo, 20305 Irun, Gipuzkoa

  Teléfono:

  943 610610

  Correo electrónico:

  info@apmendibil.eus

  Datos registrales:

  Registro de asociaciones  AS/G/03604/1992

  2. Condiciones generales de uso de este sitio web

  El acceso a esta página web le atribuye la condición de “Usuario”, implicando su aceptación expresa y sin reservas de las condiciones generales que estén publicadas en www.apmendibil.eus, en el momento en que acceda a la web. Por lo tanto, el Usuario deberá leer las presentes condiciones generales de uso, en cada una de las ocasiones en que se proponga acceder y en su caso utilizar los servicios prestados a través de esta web, ya que éstas pueden sufrir modificaciones.

  En este sentido, se entenderá por “Usuario” a la persona que acceda, navegue, utilice o participe en los servicios y actividades, gratuitas u onerosas, desarrolladas en www.apmendibil.eus

  2.1. Objeto y ámbito de aplicación

  Las presentes condiciones generales de uso, regulan el acceso, navegación y uso de www.apmendibil.eus así como las responsabilidades derivadas de la utilización de sus contenidos tales como los textos, gráficos, dibujos, diseños, códigos, software, fotografías, música, vídeos, sonidos, bases de datos, imágenes, expresiones e informaciones, así como cualquier otra creación protegida por las leyes nacionales y los tratados internacionales sobre propiedad intelectual e industrial.

  La ASOCIACIÓN PEDAGÓGICA MENDIBIL podrá establecer condiciones particulares que serán de aplicación para el uso y/o contratación de servicios específicos siendo las presentes condiciones generales de aplicación supletoria.

  2.2. Condiciones acceso y utilización de los servicios

  1. El acceso a www.apmendibil.eus en principio tiene carácter libre y gratuito. No obstante, algunos de los servicios y contenidos, pueden encontrarse sujetos a la contratación previa del servicio o producto, siendo de aplicación en esos casos, las condiciones particulares creadas al efecto que la ASOCIACIÓN PEDAGÓGICA MENDIBIL pondrá a su disposición previamente a la contratación.
  2. Los menores de que pretendan hacer uso de los servicios contenidos en este sitio web deberán contar con el consentimiento previo de sus padres, tutores o representantes legales, siendo éstos los únicos responsables de los actos realizados por los menores a su cargo.
  3. En todo momento, el Usuario debe realizar un uso lícito de los servicios de la presente web, de acuerdo con las presentes condiciones generales, la legalidad vigente, la moral y el orden público así como las prácticas generalmente aceptadas en Internet.
  4. El Usuario garantiza que toda la información aportada a través de los formularios de suscripción incluidos en esta web es lícita, real, exacta, veraz y actualizada. Será exclusiva responsabilidad del Usuario la comunicación inmediata a la ASOCIACIÓN PEDAGÓGICA MENDIBIL de cualquier modificación que pueda darse en la información suministrada.
  5. El Usuario se abstendrá de: introducir virus, programas, macros o cualquier secuencia de caracteres con la finalidad de dañar o alterar los sistemas informáticos de esta web; obstaculizar el acceso de otros usuarios mediante el consumo masivo de recursos; captar datos incluidos en esta web con finalidad publicitaria; reproducir, copiar, distribuir, transformar o poner a disposición de terceros los contenidos incluidos en esta web; realizar acciones a través de los servicios incluidos es esta web que puedan lesionar la propiedad intelectual, secretos industriales, compromisos contractuales, derechos al honor, a la imagen y la intimidad personal de terceros; realizar acciones de competencia desleal y publicidad ilícita.
  6. Si para la utilización y/o contratación de un servicio en www.apmendibil.eus, el Usuario debiera proceder a su registro, éste será responsable de aportar información veraz y lícita. Si como consecuencia del registro, se dotara al Usuario de una contraseña, éste se compromete a hacer un uso diligente y a mantener en secreto la contraseña para acceder a estos servicios. En consecuencia, los Usuarios son responsables de la adecuada custodia y confidencialidad de cualesquiera identificadores y/o contraseñas que le sean suministradas y se comprometen a no ceder su uso a terceros, ya sea temporal o permanente, ni a permitir su acceso a personas ajenas. Será responsabilidad del Usuario la utilización ilícita de los servicios por cualquier tercero ilegítimo que emplee a tal efecto una contraseña a causa de una utilización no diligente o de la pérdida de la misma por el Usuario. En supuestos de robo, extravío o acceso no autorizado a sus contraseñas, el Usuario será el responsable de su notificación inmediata a la ASOCIACIÓN PEDAGÓGICA MENDIBIL con el fin de proceder a su cancelación. La ASOCIACIÓN PEDAGÓGICA MENDIBIL en ningún caso será responsable de las acciones realizadas por terceros no autorizados mientras no se produzca la notificación mencionada por parte de Usuario.

   3. Derechos de propiedad intelectual e industrial

  La ASOCIACIÓN PEDAGÓGICA MENDIBIL IRUN,S.L. es titular de los derechos de propiedad intelectual e industrial de todos los elementos que integran www.apmendibil.com, incluyendo la marca, nombre comercial o signo distintivo. En particular y a título no limitativo, están protegidos por los derechos de autor, el diseño gráfico, código fuente, logos, textos, gráficos, ilustraciones, fotografías, sonidos y demás elementos contenidos en sitio web.

  En ningún caso el acceso o navegación en www.apmendibil.eus, implica renuncia, transmisión o licencia total o parcial de la ASOCIACIÓN PEDAGÓGICA MENDIBIL para uso personal al Usuario sobre sus derechos de propiedad intelectual e industrial.

  Por ello, el Usuario reconoce que la reproducción, copiado, distribución, comercialización, transformación, reutilización, comunicación pública y en general, cualquier otra forma de explotación, por cualquier procedimiento, de todo o parte de los contenidos de www.apmendibil.com, sin autorización expresa y por escrito de la ASOCIACIÓN PEDAGÓGICA MENDIBIL constituye una infracción de sus derechos de propiedad intelectual y/o industrial.

  Toda la información que no tenga la consideración de dato personal transmitida voluntariamente a www.apmendibil.eus a través de Internet (incluyendo cualquier observación, sugerencia, idea, gráficos, etc.) pasará a ser propiedad exclusiva de la ASOCIACIÓN PEDAGÓGICA MENDIBIL que ostentará los derechos ilimitados de uso, sin devengar por ello ninguna compensación a su favor, ni a favor de ninguna otra persona.

   

  4.Régimen de responsabilidades y garantías

  1. La ASOCIACIÓN PEDAGÓGICA MENDIBIL no garantiza la licitud, fiabilidad, utilidad, veracidad o exactitud de los servicios o de la información incluida en www.apmendibil.eus, por tanto excluye cualquier responsabilidad directa o indirecta por daños y perjuicios de toda naturaleza, derivada de la defraudación de utilidad o expectativas que el Usuario haya depositado en la misma.
  2. La ASOCIACIÓN PEDAGÓGICA MENDIBILdeclara que ha adoptado las medidas tanto técnicas como organizativas, que dentro de sus posibilidades y el estado de la tecnología, permitan el correcto funcionamiento de la web así como la ausencia de virus y componentes dañinos, sin embargo no puede hacerse responsable de: (a) la continuidad y disponibilidad de los contenidos y servicios recogidos en www.apmendibil.eus; (b) la ausencia de errores en dichos contenidos ni la corrección de cualquier defecto que pudiera ocurrir; (c) la ausencia de virus y/o demás componentes dañinos en www.apmendibil.eus; (d) la inexpugnabilidad de las medidas de seguridad que se han adoptado; (e) los daños o perjuicios que cause cualquier persona que vulnere los sistemas de seguridad de www.apmendibil.eus
  3. El Usuario será el único responsable ante terceros, de cualquier comunicación enviada personalmente o a su nombre a www.apmendibil.eus, así como del uso ilegítimo de los contenidos y servicios contenidos en esta web.
  4. La ASOCIACIÓN PEDAGÓGICA MENDIBIL se reserva el derecho a suspender temporalmente y sin previo aviso, la accesibilidad a www.apmendibil.com con motivo de operaciones de mantenimiento, reparación, actualización o mejora. Siempre que las circunstancias lo permitan la ASOCIACIÓN PEDAGÓGICA MENDIBIL publicará en su web, con antelación suficiente, un aviso indicando la fecha prevista para la suspensión de los servicios.
  5. Los enlaces a otras páginas web que en su caso existan en www.apmendibil.eus pueden llevarle a sitios web de los que la ASOCIACIÓN PEDAGÓGICA MENDIBIL no asume ninguna responsabilidad, ya que no tiene ningún tipo de control sobre los mismos, siendo su finalidad, informar al Usuario de otras fuentes de información, por lo que el Usuario accede bajo su exclusiva responsabilidad al contenido y en las condiciones de uso que rijan en los mismos.
  6. La ASOCIACIÓN PEDAGÓGICA MENDIBIL no se responsabiliza del uso que los Usuarios puedan hacer de los contenidos y servicios incluidos en su web. En consecuencia no garantiza que el uso que los Usuarios puedan hacer de los contenidos y servicios referidos, se ajusten a las presentes condiciones generales de uso, ni que lo hagan de forma diligente. Duración y modificación.

   5. Duración y modificación

  1. La ASOCIACIÓN PEDAGÓGICA MENDIBIL se reserva el derecho a modificar, total o parcialmente, las presentes condiciones generales de acceso publicando los cambios en www.apmendibil.eus. Asimismo podrá efectuar sin previo aviso las modificaciones que considere oportunas en el sitio web, pudiendo cambiar, suprimir o añadir tanto los contenidos y servicios que presta, como la forma en la que éstos aparezcan presentados o localizados. En consecuencia se entenderán como vigentes, las condiciones generales que estén publicadas en el momento en el que el Usuario acceda a www.apmendibil.eus por lo que el Usuario deberá leer periódicamente dichas condiciones de uso.
  2. Con independencia de lo dispuesto en las condiciones particulares, la ASOCIACIÓN PEDAGÓGICA MENDIBIL podrá dar por terminado, suspender o interrumpir, en cualquier momento sin necesidad de preaviso, el acceso a los contenidos de la página, sin posibilidad por parte del Usuario de exigir indemnización alguna.

  6. Legislación y competencia jurisdiccional

  Las relaciones establecidas entre la ASOCIACIÓN PEDAGÓGICA MENDIBIL y el Usuario se regirán por lo dispuesto en la normativa vigente acerca de la legislación aplicable y la jurisdicción competente. No obstante, para los casos en los que la normativa prevea la posibilidad a las partes de someterse a un fuero, la ASOCIACIÓN PEDAGÓGICA MENDIBIL y el Usuario, con renuncia expresa a cualquier otro fuero que pudiera corresponderles, se someten a los Juzgados y Tribunales de la ciudad de San Sebastián.

   

  UA-137045661-1